Aktuality

Čo máme nové?

Neskrývajme svoj pohľad pred núdznymi

pridal: SpKCH | dátum: 23. novembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Naši zamestnanci v Spišskej katolíckej charite denne pomáhajú tisíckam ľudí na okraji spoločnosti, od detí, cez zdravotne znevýhodnených, chorých, až po osamelých seniorov a umierajúcich.

Počas tejto jesene chceme aj spolu s vami na nich upriamiť svoj zrak, aj napriek tomu, že mnohí pred nimi svoj pohľad skrývajú. Či už z nepríjemného pocitu z nich, nepohodlia, alebo dojmu, že im nevie ako pomôcť.

Aj malá pomoc sa však ráta a dokáže meniť veľké veci. Pomôžte nám teda spoločne meniť príbehy tých, ktorí to najviac potrebujú.

KDE SA USKUTOČNÍ

Tohtoročná jesenná zbierka na charitu sa uskutoční vo všetkých katolíckych kostoloch Slovenska na prvú adventnú nedeľu – 29. novembra.

KOMU POMÔŽETE?

Vašim finančným prostriedkom napomôžete k skvalitneniu sociálnych a zdravotných služieb, ktoré poskytuje Spišská katolícka charita vo všetkých regiónoch Spišskej diecézy,

AKO PRISPIEŤ?

Podporiť nás môžete:

– vkladom na tomto čísle účtu:

SK28 0200 0000 0000 2963 4592
VS: 90002

– naskenovaním QR kódu:

 

 
– poštovou poukážkou:
 

V mene všetkých núdznych zo srdca ĎAKUJEME!