Navštívil nás páter Pio

Navštívil nás páter Pio
7. mája 2018 SpKCH
Navštívil nás páter Pio_1

V našom zariadení, Dennom stacionári domu Charitas bl. Zdenky Schellingovej v Námestove sme privítali nevšednú návštevu. Zavítal k nám sám svätý páter Pio, ktorého relikviu sme si spoločne uctili v modlitbe. Počas modlitby sme si vyprosovali potrebné milosti pre nás i naše rodiny. Sme vďační, že sme mohli stráviť niekoľko tichých chvíľ v jeho prítomnosti.

Denný stacionár domu Charitas bl. Zdenky Schellingovej, Námestovo

Navštívil nás páter Pio_2