Návšteva ADS v Hradec Králové

Návšteva ADS v Hradec Králové
16. mája 2017 SpKCH
7DSC_0053

Tento rok sme si mesiac máj ozvlášnili návštevou oblastnej charity Hradec Králové v Čechách. Návštevy sa zúčastnili všetky riaditeľky naších ADS Charitas, 11 riaditeliek ADS a 7 zamestnancov z vedenia.

Katolícka charita Hradec Králové je naša partnerská charita, s ktorou spolupracujeme v rôznych oblastiach. Jednou z nich je aj výmená informácií a „učenie sa“ navzájom, čo a ako v istých oblastiach funguje v Čechách a čo práve u nás.

1IMG_0633

Cesta autom bola dlhá ale veselá, všetci sme sa tešili na čas strávený v partnerskej charite. Tí nám pripravili naozaj pestrý program. V piatok, 11.5.2017, sme navštívili Azylový dom pre matky a deťmi. Prijala nás Zdenka Koutníková, vedúca Domu a ďalší socilálni pracovníci a pedagogička. Azylový dom je moderný, veľký a priestranný, funguje na princípe samostatných buniek, kde nájdete kuchynku a sociálne zariadenie. Izby sú väčšie, veľmi pekne zariadené, slušne, voňavo a čisto vybavené. V zariadení je vyše 60 klientov. Domov pre matky s deťmi pomáha matkám alebo aj otcom s deťmi v nepriaznivej životnej situácii, ktorá je spojená so stratou bývania. Cieľom domova je zaistiť dočasné bezpečné zázemie. Svoje poslanie vyjadrujú symbolicky: „Sme ako dom na Ceste, ktorá potrebné k nemu priviedla. Môžu sa u nás na čas zastaviť, načerpať silu a následne sa vydať ďalej, cestou, ktorú si sami zvolia.  Pracovníci zostávajú tými, ktorí môžu ponúknuť pomoc pri tejto zastávke.“

Previedli nás aj Klubom Mariánek, ktorý má veľký zmysel v tomto zariadení. Klub Mariánek predstavuje systematickú odbornú prácu s deťmi klientov domu. Ponúka podporu deťom zorientovať sa v ich krízovej situácii, spolu v spolupráci s matkou sa snažia nčrtnúť ich riešenie, pripraviť ich na citlivé zmeny, rozvíjať v nich schopnosti, zručnosti, pripravovať ich na školskú dochádzku. Klub pomáha riešiť problémy v škole, vytvárať ponuku voľnočasových aktivít za účelom zmysluplného trávenia voľného času, ale aj ochrany pred sociálno-patologickými javmi v spoločnosti a iné.

Problémy domu sú podobné tým, s akými bojujeme aj my na Slovensku. Čo sa týka financií, v Čechách sú domy financované iným systémom ako u nás.

2IMG_0639
3DSC_0014

Po návšteve azylového domu nás prijala námestníčka primátora pre oblasť sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry a cestovného ruchu, pani Ing. Anna Maclová na magistráte mesta.

4IMG_0674
5DSC_0030
7DSC_0053

Neskôr sme sa presunuli na ADS Charity, kde sme získali veľa užitočných informácií o tom, ako fungujú ADS zariadenia v Čechách. Môžme povedať, že fungujeme prakticky na rovnakom princípe s tým rozdielom, že príspevky od štátu v Českej republike sú vyššie ako u nás a ADS majú preplácaných viac výkonov za vyššie platby.

ADS v Hradci Králové sa delí na ošetrovateľskú službu, čo predstavuje naše ADOS, a na pečovateľskú službu, naše CHSR, kde my poskytujeme opatrovateľské služby. Táto ich časť opatrovateľských služieb je financovaná formou príspevku na péči, opatrovanie, ktorú dostáva klient od štátu a príspevku od obce, ale musí na ňu prispievať aj samostatný klient resp. jeho rodina.

8DSC_0057

Naši hostitelia nás sprevádzali aj po pamiatkách mesta, čo bolo pre nás veľkým zážitkom. Mnohí z nás mesto Hradec Králové navštívili prvýkrát, kochali sme sa jeho krásou. Na hlavnom mámestí sme navštívili Katedrálu Svätého Ducha a zvládli sme aj výstup na Bílu vežu, a návštevu Jiráskových sadov. V týchto krásnych sadoch sme náhodne stretli známeho maliara MgA. Vladimíra Kiseljova, ktorý nás pozval na svoju vernisáž a jedno dielo dokonca vytvoril  pred našími očami. Veľmi pestrý priam nezabudnuteľný deň sme zavŕšili svätou omšou v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na námestí mesta.

DSC_0278
9IMG_0743
11IMG_0761

Naša návšteva trvala až do nedele. V sobotu sme sa zúčastnili jarnej púte, ktorá sa konala v Kostole Sedmi radostí Panny Márie v neďalekej obci Malé Svatoňovice, kde sme cestovali asi hodinu autom. Táto obec má len 1500 obyvateľov, no často je navštevovaná pútnikmi. Známa krížová cesta bola v pútnickom mieste postavená už v roku 1893. Tvorí ju štrnásť drevených krížov, ktoré majú uprostred drevenú kaplnku s pašijovým obrázkom. Drevené kríže lemujú cestu od brány k Božiemu hrobu v Mariánskom sade. Boží hrob predstavuje murovaná kaplnka, ktorá má vo svojom vnútri sklenenú skriňu obloženú araukarity, v ktorej je socha Ježiša Krista, dielo umelca a rezbára Antonína Suchardy ml.

13DSC_0197

Po jarnej púti sme navštívili safari ZOO Dvur Králové. Bol to zážitok vidieť exotické zvieratá voľne behať v našom zemepisnom pásme.

12IMG_0868
14IMG_0881

V nedeľu ráno sme sa vydali na cestu domov.  Keďže sme mali pred sebou celý deň, urobili sme si pár zastávok. Prvá zastávka bola v Olomouci, kde sme si prezreli Svätý Kopeček, historickú časť mesta, vzdialenú od centra Olomouca len 8km. Toto miesto je považované za rekreačnú mestskú časť, pretože disponuje krásnou záhradou a pútnickým miestom, bazilikou Navštívení Panny Márie.

15IMG_0960
16IMG_0990
17IMG_0987

Druhou zastávkou bola návšteva Inštitútu Krista Velekněze, Domov pre seniorov Panny Marie Královny v Choryne. Naši hostitelia boli veľmi láskaví, poobede sme našu návštevu ukončili svätou omšou, ktorú pre nás odslúžil Duchovný správca  SpKCH v miestnej kaplnke.

18IMG_1000