Aktuality

Čo máme nové?

Naši oslávenci, vďaka za nich

pridal: SpKCH | dátum: 14. septembra 2019 | kategória: Aktuálne správy

Naši oslávenci


Náš pán diecézny riaditeľ Pavol Vilček a pán generálny sekretár Jozef Matloch nedávno oslávili svoje okrúhle narodeniny, preto sme neváhali a putovali z Centra pre deti a rodiny, Liptovský Mikuláš do Spišskej Novej Vsi, učiniť obedu a zároveň poďakovať Bohu za nich pri sv. omši, ktorú  koncelebroval Spišský diecézny biskup mons. Štefan Sečka, duchovný správca SpKCH a ostatní kňazi. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou tohto krásneho dňa. 

A naše deti zvesela zanôtili oslávencom pieseň:

Či si veľký a či malý,
možno akurát,
Boh ťa má rád.

Či si tučný a či chudý,
možno akurát
Boh ťa má rád.

 

On ťa miluje keď sa smeješ,
ťa miluje aj keď plačeš
ťa miluje keď sa mračíš,
ťa miluje aj keď spíš.

Je to jedno jak sa cítiš
a jak vyzeráš Boh ťa má rád.

Všetko najlepšie


Vyprosujeme Božie požehnanie do Vašej práce i osobného života, aby ste nezabudli, že nech ste veľký, či malý, či taký akurát, Boh vás má rád, a my všetci zo sv. Kláry tiež. 🙂 

Zamestnanci Centra pre deti a rodiny Dom Charitas Sv. Kláry