Národný týždeň charity – Stará Ľubovňa

Národný týždeň charity – Stará Ľubovňa
26. júna 2018 SpKCH
NTCH 05

Stará Ľubovňa


V rámci týždňa charity sa uskutočnilo v priestoroch komunitného pastoračného centra – KPC  v Starej Ľubovni podujatie organizované Spišskou katolíckou charitou.  Odzneli tu zaujímavé prezentácie Domu charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni,  denných stacionárov v Údole, v Ľubotíne  a samotnej činnosti Spišskej katolíckej charity.

Celý článok nájdete na oficiálnej stránke obce Chmeľnica: Národný týždeň charity

NTCH 03