Mnohé z nechcených detí našli domov v neštátnom charitatívnom zariadení

Mnohé z nechcených detí našli domov v neštátnom charitatívnom zariadení
2. mája 2018 SpKCH
Mnohé z nechcených detí našli domov v neštátnom charitatívnom zariadení

Majú nevyliečiteľné diagnózy a rodičia sa o nich z rôznych dôvodov nechcú alebo nedokážu postarať. Mnohé z nechcených detí našli domov, lásku aj bezpečie v neštátnom charitatívnom zariadení. V inej krajine by nikto nepochyboval, že takáto starostlivosť je zmysluplná, dôležitá, potrebná a zaslúži si i adekvátnu pomoc samosprávy a štátu. No ako to však vyzerá u nás?

Celú reportáž je možné vidieť tu: Reflex, TV markíza