Aktuality

Čo máme nové?

Milión detí sa modlí ruženec

pridal: SpKCH | dátum: 13. novembra 2019 | kategória: Aktuálne správy

„Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“ Tieto slová patrili sv. Pátrovi Piovi a my sme sa ich pokúšali naplniť spoločne so svetovou katolíckou nadáciou „Kirche in Not“. V piatok 18. októbra sme sa duchovne s tisíckami detí po celom svete aj my modlili sv. ruženec.

Okrem modlitby aj výroba ružencovDo podujatia sa zapojili Dom Charitas Sv. Kláry a Dom Charitas Božej prozreteľnosti, spolu s našimi deťmi. A aby sme si modlitbu ruženca spestrili, tak sme si rovno aj ružence vlastnoručne s deťmi vyrobili a po modlitbe sme si z nich urobili výstavu v priestoroch našej kaplnky.

Modlitba mení svet

Ako oznámila nemecká nadácia, ktorá organizovala toto ružencové celosvetové podujatie, tento rok bolo úmyslom modlitby: „Pokoj a jednota v srdciach všetkých ľudí na svete“. A my veríme, že sme aj svojou troškou ružencových zŕn mohli prispieť  k zmene k lepšiemu.

Deti a zamestnanci Domu Charitas Sv. Kláry a Domu Charitas Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši

Galéria