Aktuality

Čo máme nové?

Mikulášska nálada aj v DS Vikartovce

pridal: SpKCH | dátum: 10. decembra 2020 | kategória: Aktuálne správy

Klientov denného stacionára prišiel potešiť svojou prítomnosťou sv. Mikuláš aj so svojimi pomocníkmi. 🙂

Trošku s nostalgiou sme spomínali na detičky zo Základnej školy Vikartovce, ktoré pre našich seniorov každoročne pripravili krásny program.

Napriek tomu ďakujeme za krásne spestrenie jesene života našim seniorom pedagogickým zamestnancom Základnej školy Vikartovce a duchovnému správcovi farnosti Vikartovce.