Aktuality

Čo máme nové?

Mikuláš prišiel aj do domu Charitas sv. Jozefa

pridal: SpKCH | dátum: 6. decembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Mikuláš prišiel vďaka OZ Venus a obchodnému domu Kaufland aj do domu Charitas sv. Jozefa k mamičkám a ich deťom. Dom Charitas sv. Jozefa má okrem detského domova aj zariadenie núdzového bývania pre mamičky s deťmi. Náročnosť zariadenia je naozaj veľká. Pomáhať mamičkám a ich deťom, ktoré sa ocitli v núdzi kvôli akejkoľvek forme týrania hovorí samo o sebe.

Prišiel časPrišiel čas Mikuláša a nám v hlavách vírili otázky ako mamičkám pomôcť s darčekmi. Oslovilo nás OZ Venus a pre detičky a ich mamičky darovali balíčky. Medzi časom sme oslovili aj obchodný dom Kaufland vďaka, ktorému sme dostali obrovské darčekové koše pre deti. Naozaj si nesmierne vážime pomoc okolia a dobrých ľudí. Zvlášť sa chcem naozaj poďakovať OZ Venus a obchodnému reťazcu Kaufland a jeho zamestnancom, že sa zo svojich vlastných financií a zdrojov podelili, aby dopriali krásneho Mikuláška našim deťom. Zo srdca pripájam aj obrovské poďakovanie Marie Balážovej, ktorá venovala nielen svoj čas, ale aj financie na nákup potravín pre mamičky a ich deti. Denne sa presviedčam, že existuje obrovské množstvo dobrých ľudí. Ďakujeme. 

Mgr. Alexandra Hovancová – riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa