Levočská púť 2017

Levočská púť 2017
30. júna 2017 SpKCH
Mariánska púť v Levoči

Tak ako každý rok, aj tento rok sa prvý júlový víkend koná mariánska púť v Levoči. Známa Levočská púť má veľmi dlhú tradíciu, môžeme to počítať až na stovky rokov. Zajtra (1.7.2017) začína hlavná púť, ktorá slávi 770. výročie pútí na Mariánsku horu pri príležitosti sviatku navštívenia Panny Márie,  ktorému je zasvätená aj tunajšia bazilika minor na Mariánskej hore.

Hlavná Levočská púť sa bude konať v dňoch 1.7. (sobota) a 2.7.2017 (nedeľa). Počas tohto týždňa bola púť sprevádzaná významným kultúrnym programom, Multimediálnym koncertom o svätom Jánovi Pavlovi II., a svätými omšami. Svätý otec Ján Pavol II. sám navštívil púť 3. júla 1995,  čo je pre nás všetkých nezabudnuteľná udalosť, aj pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť.  Bola to v histórií najväčšia púť, kedy bolo spolu s ním okolo Matky Božej vyše 650.000 pútnikov. Svätý Otec vo svojom príhovore okrem iného zhromaždeným pútnikom povedal: „Mariánske svätyne sú miesta, kde sa Kristovo svedectvo stáva mimoriadne účinným, istotne mnohí synovia a dcéry Slovenska vďačia tejto levočskej svätyni za to, že sa pravda o Bohu a viera v neho zachovali živé v ich srdciach.“ Návšteva pápeža v Levoči dala podnet na hlbšie skúmanie najmä najnovšej histórie tohto pútnického miesta, aby sa vyzdvihla jeho zásluha a veľkosť v náboženskom povedomí Slovákov a v mariánskej úcte.

Aj počas tohtoročnej púte bude mať naša charita predajný a prezentačný stánok. Caritas Spiš s.r.o. , dcérska spoločnosť Spišskáej katolíckej charity bude na Mariánskej hore v bordovom stánku, v našich farbách, farbách charity. Stánok bude situovaný v blízkosti automatov na kávu.

Naši aj vaši kolegovia vás radi obslúžia už od soboty rána, počas celej púte, počas celého dňa aj noci až do úplného ukončenia púte.

Predávať a ponúkať sa budú náboženské predmety, devocionálie, náboženská literatúra, krížiky, náramky, ružemce, motlitebné knižky, výrobky našich zariadení a iné.

Tešíme sa na vašu účasť a stretnutie s Vami na Mariánskej hore.

Program Levočskej púte:

levocska_put_2017_plagat