Aktuality

Čo máme nové?

Konferencia Mosty k rodine 2018

pridal: SpKCH | dátum: 1. októbra 2018 | kategória: Aktuálne správy

Čo deti a rodiny v ohrození naozaj potrebujú?


V Košiciach uskutočnila zaujímavá konferencia s názvom „Mosty k rodine 2018“.  Ako podporujeme rodinu v núdzi? Čím začíname? …a čo tak začať bývaním? Odpovede na tieto otázky počas konferencie boli pre nás všetkých silným impulzom pre ďalšie zlepšenie práce a pomoci deťom, rodinám v ťažkých životných situáciách. Čím jasnejšie vieme potreby rodín a detí v núdzi pomenovať, tým efektívnejšie kroky v pomoci a starostlivosti vieme podniknúť, aby mohli tieto rodiny žiť svoj život samostatne, bez nutnosti byť odkázaný na systém sociálnych služieb. Bez domova, bez istej strechy nad hlavou, nie je možné dlhodobo zvyšovať kvalitu života jednotlivcov a rodín, preto je téma dostupného bývania pre rodiny v ohrození dnes vysoko aktuálna a vyžaduje si aktívnu spoluprácu neziskového sektora, samosprávy a biznis sektora.

Zapojila sa aj SpKCH


Tejto konferencie sa zúčastnila aj pani riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, Mgr. Alexandra Hovancová. Moderované diskusné bloky boli zamerané na tému napĺňania potrieb klientov a rodín.  Pani riaditeľka bola zapojená do diskusie o tom, ako pri poskytovaní podpory pobytovou formou môže byť nápomocná spolupráca nielen medzi organizáciami navzájom, ale aj so súkromným sektorom.  Taktiež vyzdvihla dôležitosť neformálnych rozhovorov s klientom a prijatie človeka v ohrození ako rovnocenného partnera.

Cieľ konferencie


Cieľom konferencie bolo ponúknuť možnosť načerpať nové poznatky a inšpiráciu do svojej práce a vytvoriť priestor na zdieľanie skúseností medzi organizáciami aj jednotlivcami.

Viac informácií sa dočítate Konferencia Mosty k rodine 2018 v Košiciach priniesla inovatívny prístup k starostlivosti o deti a rodiny v ohrození