Aktuality

Čo máme nové?

Koľko lásky… v Údole

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 22. decembra 2022 | kategória: Aktuálne správy

Iniciatíva “Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok” obdarila aj našich seniorov v dennom stacionári Dom Charitas sv. Demetera v Plavnici-Údole. Darčeky prišli spolu s organizátorkou projektu, Mgr. Mirkou Chovancovou, ktorá prijímateľom služby sama odovzdávala balíčky. Ďakujeme za vašu priazeň, ako vidíte na fotkách, seniori sa darčekom veľmi potešili.