Kategória

Služby

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Jána Bosca

Doba čítania: 3 minút Riaditeľ: Mgr. Dušan Galica, PhD.Adresa: Spišská Kapitula 3, 053 04 Spišské PodhradieTelefón: 053/45 04 115, […]

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Jozefa

Doba čítania: 2 minút V Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi poskytujeme dve základné […]

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Damiána de Veuster

Doba čítania: 3 minút Formou celoročného  rodinného bývania poskytujeme pomoc mužom s mentálnym a fyzickým postihnutím […]

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

Doba čítania: 4 minút V zariadení núdzového bývania poskytujeme sociálnu službu týraným matkám s deťmi, slobodným […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Františka z Assisi

Doba čítania: 4 minút Zariadenie poskytuje sociálne služby formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov a […]

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas Svätej Rodiny

Doba čítania: 2 minút Dom Charitas svätej rodiny je náš pilotný projekt v celostnom prístupe k […]

1. jan 2018

Domy Charitas

Dom Charitas sv. Kláry

Doba čítania: < 1 minúta Riaditeľ: Mgr. Monika HaščičováAdresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský MikulášTelefón: 044/56 21 932Mobil: 0902 […]

1. jan 2018

Služby

Centrum pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa

Doba čítania: < 1 minúta Riaditeľ: Mgr. Alexandra HovancováAdresa: J. Wolkera 41, 052 01 Spišská Nová VesTelefón: 053/44 28 366, […]