Kategória

Aktuálne správy

25. jan 2023

Aktuálne správy

Odpustová slávnosť v DCH sv. Jána Almužníka

Klienti spolu s opatrovateľmi si 23.1. sv. omšou spojenou s odpustovou slávnosťou pripomenuli sv. […]

20. jan 2023

Aktuálne správy

Grantový program Bojovníci za zdravie

Hospic sv. Alžbety v Ľubici je našim jediným zdravotníckym zariadením. Poskytuje paliatívnu […]

17. jan 2023

Aktuálne správy

Vyhodnotenie Potravinovej zbierky 2022

Desiaty ročník Potravinovej zbierky prebiehal v predajniach Tesco počas posledného novembrového víkendu. V online […]

16. jan 2023

Aktuálne správy

Novoročné stretnutie prežiarené láskou a detskou úprimnosťou

Hovorí sa tam, kde je chuť,  tam je aj vôľa. Presne sa […]

Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite? Veď aj hriešnici milujú tých, ktorí ich milujú.

MATÚŠ 25, 40

16. jan 2023

Aktuálne správy

Pozdravujeme z Novej Ľubovne

Prijímatelia sociálnych služieb v Dome Charitas sv. Jána Almužníka vás srdečne pozdravujú. Prázdniny […]

16. jan 2023

Aktuálne správy

Poďakovanie zo Zázrivej

Chceme sa poďakovať všetkým dobrodincom a ľuďom dobrej vôle, za krásnu  vianočnú […]

13. jan 2023

Aktuálne správy

Predvianočné prípravy v Zázrivej

Predvianočné prípravy a zdobenie stromčekov v Dome Charitas v Zázrivej?

13. jan 2023

Aktuálne správy

Vianoce v DCH sv. Jána Almužníka

Pred Vianocami sa opatrovateľky spolu s prijímateľmi vybrali na poštu – odosielali listy […]