Aktuality

Čo máme nové?

Európsky deň boja proti obchovaniu s ľuďmi

pridal: SpKCH | dátum: 24. októbra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Obchodovanie s ľuďmi ako jeden z najvýnosnejších nelegálnych “biznisov” napriek enormnej snahe štátov a medzinárodných i národných organizácií neustáva. Odhaduje sa, že každý rok uviaznu v pasci obchodníkov s ľuďmi milióny mužov, žien a detí na celom svete. Spomedzi nich sa ročne podarí identifikovať približne 45 000 obetí.

Súčastná situácia


Súčasná migračná situácia prináša so sebou aj zvýšené riziko tohto novodobého otroctva. Každý deň obrovské množstvo ľudí z rôznych dôvodov opúšťa svoju domovskú krajinu a vyberá sa za lepším životom. Ich zraniteľné postavenie často zneužívajú obchodníci s ľuďmi. Vďaka priateľskému vystupovaniu a prísľubom vysoko zárobkovej činnosti či lepšej budúcnosti si ľahko získajú dôveru potenciálnych obetí. Následne využijú znalosť miestnych pomerov a jazyka a manipuláciou, vydieraním alebo použitím fyzického násilia donútia svoje obete vykonávať prácu proti svojej vôli a bez nároku na odmenu.

Obchodovanie s ľuďmi sa stále týka aj Slovenska. Podľa údajov Ministerstva vnútra SR vstúpilo v minulom roku do programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi 34 osôb. Zo štatistických údajov vyplýva, že naďalej medzi zaradenými obeťami obchodovania s ľuďmi do programu prevládajú ženské obete. Častým účelom je sexuálne vykorisťovanie a nútená práca, ďalšími nútený sobáš, nútené žobranie, nútená kriminalita či otroctvo a praktiky podobné otroctvu. Veľká Británia je v prípadoch vykorisťovania slovenských občanov najčastejšou cieľovou krajinou, s odstupom nasleduje Nemecko.

„Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“


Slovenská katolícka charita v spolupráci s partnermi zorganizovala 2. ročník filmového festivalu pod názvom „Spolu proti obchodovaniu s ľuďmi“, ktorý priblížil fenomén novodobého otroctva. Festival sa uskutočnil v piatok 16. októbra 2015 v Kulturparku v Košiciach. Podujatie bolo spojené s diskusiou. Formou filmového festivalu sme chceli upozorniť na jeden z najrýchlejšie rastúcich globálnych zločinov a zároveň jeden z najväčších zdrojov príjmu organizovaného zločinu. Najviac obetí obchodovania s ľuďmi pochádzalo minulý rok práve z východného Slovenska a predovšetkým z Košického kraja. Festival sa uskutočnil za podpory Ministerstva vnútra SR a v spolupráci s anglickým partnerom Unchosen a Arcidiecéznou Charitou Košice.