Aktuality

Čo máme nové?

Stretli sa pracovníci slovenských charít

pridal: SpKCH | dátum: 3. októbra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Každoročne pripraví niektorá z diecéznych alebo arcidiecéznych charít na Slovensku svoju púť. V rámci nej sa na niektorom z pútnickych miest stretnú pracovníci a dobrovoľníci charít. Tento rok to mala za úlohu Gréckokatolícka charita.

Putovanie k Bazilike


Charity putovali k Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky do Ľutiny v Sabinovskom okrese. V homílii sa o zmysle charity zmienil aj vladyka Milan Lach, pomocný biskup prešovskej archieparcie: „všetkým pracovníkom aj dobrovoľníkom by som chcel povedať… keď už cítia, že im dochádza dych, aby sa stále obracali na Ježiša. On je hlavným inšpirátorom aj povzbudzovateľom. Aby svoju prácu robili s chuťou, radosťou a hlavne s úsmevom na tvári pre tých, ktorí to najviac potrebujú. V živote nás stretávajú aj prekážky, úskalia, pokušenia, ale majme vždy na pamäti, že to čo robíme, stojí za to“.

Toto neľahké povolanie človeka duchovne napĺňa, ale môže ho aj veľmi vyčerpávať. Na púti boli ocenení najlepší pracovníci charít. Jednou z nich bola hlavná diecézna sestra zo Spišskej charity Monika Turacová: „cítim to srdcom, to je moja práca, moje všetko. Žijem s tým ja, moja rodina, môj manžel. Bez tejto práce si už neviem predstaviť život.“ Ďalšia ocenená Anna Kundľová zo Starej Ľubovne povedala: „som človek, ktorý slúži ľudom a to ma napĺňa. Kľaknúť na kolená a prosiť Pána, nič viac… Ale nie prosiť, aby zmenil naše trápenie, ale aby sme ho vedeli s pokorou prijať, to je základ všetkého“.

„Na týchto pútnickych miestach väčšinou ďakujeme a prosíme. Ďakujeme za dary, ktoré sme dostali a prosíme, aby sme v službe biednym mohli pokračovať. Za každý pohár, za každý úsmev, podporu máme svoju odmenu. To nesľubujem ja, ani o tom nerozhodujem, ale sľúbil to Pán Ježiš“, to sú slová spišského biskupa Štefana Sečku.

Baziliku obklopuje nádherný areál, ktorý ponúka svojim návštevníkom možnosť načerpať duchovných síl i vnútorného pokoja. Prispelo k tomu aj príjemné slnečné počasie a krásna príroda okolo.