Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova v DS Námestovo

pridal: SpKCH | dátum: 6. apríla 2018 | kategória: Aktuálne správy

Veľmi sa tešíme, že sme sa všetci stretli a spoločne sa podieľali v našom Dennom stacionári Domu Charitas bl. Zdenky Schellingovej v Námestove na duchovnej obnove spojenej so svätou omšou. Viedol ju dôstojný pán Vladislav Saniga, duchovný správca Spišskej diecéznej charity. Sme radi, že sa tak stalo u nás po prvýkrát.

Duchovný otecMilo nás prekvapila erudovanosť duchovného otca, ktorý bez prípravy spustil skoro dvojhodinovú prednášku, pričom sa reprezentoval vynikajúcimi znalosťami z problematiky, ktoré sú na prvý pohľad nie jednoduché. Ako vynikajúci rečník pýtal sa aj na mienku obecenstva s relevantnými odpoveďami. Rozprával napr. o nálezoch v Kumráne v roku 1947, o Turínskom plátne, o trvaní života naších predkoch v časom vzniku nášho ľudstva, o Veronikinej šatke, o strome poznania dobra a zla, o knihách Starého a Nového zákona aj o tzv. apokrifoch, o prechode cez červené more, slovom erudovane tak argumentoval, že poslucháči boli jednoznačne na jeho strane.

Po skončení prednášky nasledovala sv. spoveď pre záujemcov. S radosťou konštatujeme, že mnohí pristúpili ku sv. spovedi. Po sv. spovedi nasledovania sv. omša. Veriaci mohli prijať sviatosť oltárnu pod obojim spôsobom. Pri sv. omši asistovali aj zamestnanci DS.

Duchovnou obnovou sme zavŕšili pôstnu prípravu na slávenie Veľkej noci.

Za kolektív klientov zapísala Mgr. Zuzana Kasan, soc. pracovníčka