Aktuality

Čo máme nové?

Dopytovo orientovaný projekt Podpora opatrovateľskej služby

pridal: SpKCH | dátum: 7. februára 2019 | kategória: Aktuálne správy

Projekt je realizovaný na území Prešovského samosprávneho kraja, v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa v období od 01.01.2019 do 30.06.2020 a prostredníctvom projektu je zamestnaných 50 kvalifikovaných opatrovateliek.

Na území Košického samosprávneho kraja je projekt realizovaný v období od 01.02.2019 do 31.03.2021 a zamestnaných je 30 kvalifikovaných opatrovateliek.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby, ktoré prebieha v zmysle zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba je orientovaná na potreby klienta v prirodzenom prostredí, ktoré umožňujú ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácii využívať miestne zdroje a inštitúcie, ako aj prirodzené vzťahy a väzby v lokalite.

Poskytovaná opatrovateľská služba zachováva a rozvíja podmienky na dôstojný život klientov v domácom prostredí a tým predchádza inštitucionálnej starostlivosti a umiestneniu klientov do zariadení.

projekt 312041R561

projekt 312041R576