Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove a jeho činnosť

Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove a jeho činnosť
17. februára 2017 SpKCH
rozpravanie so spisovatelom no

Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej v Námestove poskytuje svoje služby klientom z mesta a z okolitých obcí už od roku 2010.

Ide o ambulantnú formu sociálnych služieb „je to taká škôlka“ pre seniorov, ale aj pre telesne a mentálne postihnutých dospelých, ktorí potrebujú naše služby, sociálny kontakt a túžia sa ešte spoločensky uplatniť. Práve sociálny kontakt je dôležitou podstatou denných stacionárov. Pomáha predchádzať rôznym fyzickým a psychickým problémom.

Naše zariadenie je špecifické, pretože poskytuje priestor aj veľkej skupine telesne a mentálne postihnutých klietov – väčšinou absolventov Špeciálnej základnej školy, ktorá sa v meste nachádza.

V zariadení podporujeme aktívny spôsob života. Máme svoj zabehnutý denný režim. Ráno sa spoločne stretávame v spoločenskej miestnosti. Rozoberieme nové zážitky klientov a aktuálne témy, vypijeme si ranný čaj, pozrieme sv. omšu či ranné správy. Doobeda sa klienti posilnia zdravou desiatou. Spoločne sa pomodlíme modlitbu ruženca alebo krížovú cestu. Potom sa venujeme naplánovaným činostiam. Poobede klienti relaxujú, hrajú spoločenské hry, pripravujú sa na odchod domov.

V rámci našich poskytovaných služieb a spoločenských aktivít sa zameriavame najmä na rozvoj a zachovanie schopností, zručností prostredníctvom arteterapie, ergoterapie, biblioterapie, klienti sa môžu venovať rôznym záujmových činnostiam. Tieto činnosti podporujú samostatnosť, koordináciu, ale aj rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvíjajú kreativitu. Zachovaniu mentálnych funkcií napomáhame spoločným riešením krížoviek, slovných hlavolamov, vedomostných testov a rozhovorov, ktorými podporujeme logické myslenie, pozornosť, pamäť. Tieto aktivity realizujeme zábavnou formou.

Denný pobyt klientom radi spestrujeme rôznymi kultúrnymi akciami – pripomínaním si životných jubileí, významných sviatkov v priebehu roka, a tiež zachovávaniu ľudových tradícií. Tieto akcie nám pomáhajú spestrovať svojimi vystúpeniami detičky z materských a ľudových škôl, hudobné súbory, speváci, divadelné krúžky, dobrovoľníci a iní.

Dovoľujeme si Vám priblížiť niektoré z našich realizovaných aktivít počas minulého roka.

Na začiatku roka po uplynutí vianočných sviatkov, vo fašiangovom období si klienti v rámci pracovnej rehabilitácie vytvorili veselé masky. Na fašiangovom posedení si v dobrej nálade a vo veselom prostredí pochutnali na sladkých šiškách a chutných langošoch. Spoločne sme si aj zaspievali a zabavili sa na veselých príhodách.

fasiangove masky no

Neodmysliteľnou súčasťou  dlhých zimných večerov sú aj páračky. Aj my sme si v zariadení túto tradíciu pripomenuli. Počas nich sme sa nielen veselo zabavili a pospomínali na dávne časy, klienti si tiež jemnou prácou precvičili motoriku prstov.

paracky no

S príchodom leta sa snažíme využiť pekné slnečné počasie a spestriť denný pobyt klientom rôznymi tvorivými, spoločenskými aj športovými aktivitami. Keďže máme mladších integrovaných i starších klientov vychádzame v ústrety všetkým.

Na začiatku leta nás potešil svojou návštevou a rozprávaním spisovateľ p. Jozef Medard Slovík, ktorý vyhral cenu „Kniha Oravy 2014“. Podelil sa s nami o svoje životné príbehy, ktoré vyrozprával vo svojich knižkách.

rozpravanie so spisovatelom no

V rámci spoločenských aktivít sme privítali mladé študentky, ktoré klientov potešili spevom ľudových i populárnych piesní a hrou na gitare.

spev a hra na gitare

Počas pekného slnečného počasia sme tiež usporiadali krátky súťažný program pre klientov, ktorým sme podporili pohybovú aktivitu, kondíciu s sústredenosť klientov. Vyskúšali sme kolky, bocciu, triafanie do kruhu loptou aj minigolf.

boccia

Z festivalu Verím Pane organizovaného každoročne v Námestove k nám zavítali speváci, ktorí nám rozpovedali svoje životné zážitky a posolstvá prostredníctvom svojich piesní.

spevaci verim pane no

Ako každé leto, aj v tomto roku sme si príjemne s klientmi posedeli pri „letnej grilovačke“ a v záhrade zariadenia sme si pochutili na výborných špekáčikoch.

Mesiac október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším – úcta k našim otcom a mamám, k prarodičom. Úctu k našim starším klientom sme si pripomenuli aj v našom dennom stacionári. Svojim vystúpením prišli starkých potešiť aj detičky so svojimi učiteľkami z MŠ Komenského v Námestove.

ucta k starsim no

Dni v tomto dennom stacionári sú naplnené spolupatričnosťou a rozmanitosťou. Tu nájdu klienti ďalšie uplatnenie vo svojom živote, nadobúdajú kvalitné a plnohodnotné vzťahy. Výstižne to vyjadrila aj naša klientka pani Terezka: „ Máme možnosť ďalej žiť, nielen prežívať.“