Aktuality

Čo máme nové?

Deti s ťažkým zdravotným stavom

pridal: SpKCH | dátum: 13. októbra 2020 | kategória: Nadácia EPH

„Priama materiálna a potravinová pomoc ľuďom v núdzi“

 

Meno: Magdaléna

Predmet žiadosti: počítač alebo tablet, oblečenie pre dieťa, cena max. 400 eur

Príbeh

Pani Magdaléna žije s manželom v domácnosti s dvoma deťmi, ktoré majú v náhradnej osobnej starostlivosti.  Obidve detí majú však ťažký zdravotný stav, často vyžadujú opakované kúpeľné liečby. Keďže trpia aj poruchami správania, vyžadujú si neustálu pozornosť a nepretržitú starostlivosť.

Zdravotné problémy okrem detí ťažia aj pani Magdalénu, keďže má cukrovku. Keďže väčšinu času venuje deťom a ich liečba je finančne náročná, majú aj väčšie finančné výdavky.

Vďaka nadácii EPH by sme im radi pomohli zakúpením oblečenia pre deti a zadovážením tabletu, ktorý by im pomohol podporiť výučbu oboch detí.

Podporiť túto rodinu môžete finančne:

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 0004202021

Pre viac informácií môžete kontaktovať koordinátora:

Anton Frič

Mobil: 0905 451 443

E-mail: anton.fric@caritas.sk

Obrázok: pixabay.com