Deti z detského domova v Spišskej Novej Vsi prijali sviatosť krstu

Deti z detského domova v Spišskej Novej Vsi prijali sviatosť krstu
6. mája 2017 SpKCH
krst deti dchsj snv (9)

Vo štvrtok (4.5.2017) boli v dome Charitas sv. Jozefa prípravy na veľkú udalosť. Zamestnanci už od skorého rána pripravovali deti a všetko potrebné, aby sa všetci presunuli do kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi.  Príprava detí, včasné kŕmenie, prebaľovanie a obliekanie, aby boli všetci  naraz spokojní, nie je také jednoduché, no všetko vynikajúco zvládli.

„Naše detičky sú veľmi malé, najstaršie má len 3 roky, a my sme dnes pripravovali na sviatosť šesť detí. Ďakujem, zamestnancom a krstným rodičom, že nám prišli pomôcť s prípravami, a každá krstná mama sa o svoje dieťatko postarala.“  hovorí Alexandra Hovancová, riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa.

V kostole nás už čakal duchovný správca Vladislav Saniga, a vážení hostia.

krst deti dchsj snv (1)

Chceme sa touto cestou poďakovať duchovnému správcovi  p. Sanigovi, za krásnu slávnosť a krstným rodičom za opateru a čas, ktorý trávia s deťmi. Podarilo sa nám pokrstiť šesť detí, kotré prijali mená: Petra, Roberto, Helena, Juliana, Tobias a Alexander.

Ich krstné mami sú:

Petra Mattová – Janka Zajacová (krstná mama)

Roberto Lakatoš – Miroslava Kulová (krstná mama)

Helena Rybárová – Mária Sagulová (krstná mama)

Juliana Demeterová – Mária Volčková (krstná mama)

Tobias Čonka – Silvia Baranová (krstná mama)

Alexander Forgács – Alexandra Hovancová (krstná mama)

krst deti dchsj snv (6)
krst deti dchsj snv (7)
krst deti dchsj snv (10)

„ Teraz už sú všetky deti z detského domova pokrstené, veľmi sa teším, že sa nám túto slávnosť podarilo zrealizovať, aj keď sme najprv plánovali len malú udalosť, nakoniec máme krásny deň, ktorí si všetci užívali“ hovorí riaditeľka domu Charitas sv. Jozefa.

Poctili nás svojou návštevou významní hostia v rámci SpKCH, diecézny riaditeľ Pavol Vilček a generálny sekretár Jozef Matloch, ale aj zo zahraničia. Navštívili nás zástupcovia asociácie kostolov Švedského kráľovstva – Svenska kyrkan, pre ktorých bola slávnosť veľkým zážitkom. Detičky boli pokrstené v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi, ktorý nás všetkých očaril svojou atmosférou.

Po slávnosti v kostole, sme pokračovali do domu Charitas sv. Jozefa, kde sme hosťom urobili prehliadku zariadenia, ukázali kde naše deti žijú a ako vyzerá ich bežný deň. Deti si ich veľmi rýchlo získali, netrvalo dlho a už nám pomáhali s ich kŕmením. Možme povedať , že obe si to úžívali.

krst deti dchsj snv (5)
krst deti dchsj snv (4)

Po prehliadke domu sme pokračovali krátkou modlitbou duchovného správcu Vladislava Sanigu a príhovorom duchovného otca Hakana Simonssona z Asociácie kostolov Švedského kráľovstva. Zahraničnú návštevu sme ukončili slávnostným obedom, kde bol čas a priestor na rozhovor a výmenú informácií ako to v našich zariadeniach funguje a aké aktivity vykonávame.

Ďakujeme za významnú návštevu zo Švédska, krstných rodičov detí, ale aj našich zamestnancov, diecézneho riaditeľa a generálneho sekretára.