Aktuality

Čo máme nové?

Denné detské centrum v Poprade

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 5. mája 2022 | kategória: Aktuálne správy

Pomáhame ako vieme

Od prvého dňa sa snažíme pomáhať Ukrajincom tak, ako je potrebné. V začiatkoch vojnového konfliktu Spišská katolícka charita pomáhala najmä na hraniciach, neskôr poskytla ubytovanie v charitnom penzióne v Dolnom Smokovci a utečencov postupne ubytovala do rodín ľudí nahlásených v databáze. Sú to najmä ženy – matky, ktoré utekajú pred vojnou. Aktuálne majú mnohé možnosť zamestnať sa, ale z toho pramení otázka: Čo bude s deťmi?

„Od začiatku vojnového konfliktu sme Ukrajincom v Poprade pomáhali dobrovoľnícky. Bolo to o veľkodušnosti ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť. Projekt ako denné centrum pre deti sa ale dobrovoľnícky robiť nedá, preto sme oslovili Pavla Vilčeka, ktorý bol myšlienke veľmi naklonený. Hľadali sme spolu riešenia, až sme dospeli k myšlienke denného centra. Aj úrady boli veľmi ústretové, takže po viac ako mesačných prípravách som rada, že sme mohli teraz otvoriť toto centrum pod hlavičkou Spišskej katolíckej charity,“ objasnila koordinátorka Centra ukrajinskej pomoci v Poprade, Miriam Kuzárová.

Prečo centrum a nie škôlka?

Denné detské centrum sa nachádza na Ulici mládeže 36 v Poprade (centrum Orátko). Keďže nikto nevie, ako sa vojnový konflikt na Ukrajine bude vyvíjať, centrum je zriadené zatiaľ na dobu dvoch mesiacov. Počas tohto obdobia bude charita hľadať nové priestory, pretože aktuálne priestory budú počas letných prázdnin naplno využívať domáci, saleziáni. Sme veľmi vďační za ich spoluprácu a ochotu. Pavol Piatrov, vedúci mládežníckeho strediska Orátko v Poprade sa k zriadeniu Denného detského centra vyjadril takto: „Keďže sme v Poprade a myšlienka pomoci Ukrajine je aj z našej strany stále aktuálna a ukázalo sa, že po nejakých drobných úpravách sú priestory nášho centra vyhovujúce, boli sme otvoreniu Denného detského centra naklonení.“

Do centra je prihlásených 18 detí, kapacita centra je 20 detí. Animátorky v centre sú učiteľky z Ukrajiny. Žiaľ, naša legislatíva im nepovoľuje vykonávať učiteľskú prax, preto v centre vystupujú ako animátorky.

„Kým sa celý projekt s detským centrom materiálne a technicky vybavoval, prijali sme do našej materskej školy tieto dve ukrajinské učiteľky na mesačnú stáž. Keďže sa im náš vzdelávací program páčil a chceli si ho preložiť a prispôsobiť, pracujú podľa tém týždňa, ktoré máme aj my v materskej škole. Rovnako aj harmonogram činností majú veľmi podobný,“ vysvetľuje detaily zriadeného centra riaditeľka charitnej materskej školy sv. Gianny Berettovej Mollovej vo Svite, Monika Pirožeková. Centrum je otvorené v pracovných dňoch od 8 do 15 hod.

-kh-