Aktuality

Čo máme nové?

Deň otvorených dverí v spišskonovoveskej škole zaujal niekoľko desiatok ľudí

pridal: SpKCH | dátum: 20. novembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Spojená škola svätého Maximiliána Kolbeho v Spišskej Novej Vsi vznikla z reálnej potreby vzdelávania detí z Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, ako aj ďalších detí z tohto mesta a jeho okolia, ktoré vzhľadom na svoje viacnásobné postihnutie nemali šancu navštevovať školu. Bola zriadená Spišskou katolíckou charitou a do siete škôl a školských zariadení SR bola zaradená od 1. augusta 1999.

Deň otvorených dverí


Ako povedala riaditeľka školy Mária Hrušovská Petríková: “základom programu bola prehliadka tried a vyučovania. Kto chcel mohol zájsť aj do tzv. praktickej triedy, kde práve varili počas predmetu „Príprava jedál a výživa“.

Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie aj minitrh výrobkov – tvorba našich detí. Prišlo asi 60 ľudí, napríklad istých starých rodičov zaujímalo ako sa darí ich vnukovi – prváčikovi a boli potešení, do akej školy chodí. Prišla aj pani učiteľka, ktorí učila dvoch autistických chlapcov v základnej škole a chcela vedieť ako sa im u nás darí. Bola rada, ako sa pekne ďalej rozvíjajú. Také niečo vždy poteší. Je to pekné, že sa zaujímavé aj rodiny aj kolegovia z iných škôl. Deň sa vydaril“, uzavrela pani riaditeľka.