Aktuality

Čo máme nové?

Deň detí sme oslávili aj v Spišskej Novej Vsi

pridal: SpKCH | dátum: 4. júna 2015 | kategória: Aktuálne správy

V Dome Charitas sv. Jozefa je vždy živo, ale túto stredu bolo radosti mimoriadne veľa. Zamestnanci Domu totiž pri príležitosti Medzinárodného dňa detí zorganizovali pre mladých klientov Deň hier.

Súťaže a odmeny


„Chceli sme, aby aj naše deti mali pocit, že sa deje čosi pre nich. Pripravili sme výzdobu a kolegyne si vymysleli a zorganizovali stanovištia. Deti to privítali, keď už vidia balóny, tak vedia, že sa niečo bude diať“ povedala Marcela Vyhnalová, hlavný pedagóg Domu.

Zábava trvala od deviatej hodiny až do obeda. Deti boli v súťažiach mimoriadne aktívne, takmerkaždý prešiel všetkými stanovištiami a každý bol víťazom. Na deti po súťažiach čakal sladká odmena. Poobede deti opäť nastúpili na svoj bežný program, keďže rutina je pre mnohé z nich dôležitá a nie sú zvyknuté na veľké výkyvy v programe.

Pripravujú rôzne akcie


Táto akcia nie je ani prvou, ani jedinou, ktorú zamestnanci okrem bežného denného programu pre zverencov pripravujú. „Tohto roku už stihol byť ples ľudí s dobrým srdcom. V tomto sa spájame aj so školou a s Domom Charitas v Čenčiciach. Tiež sme boli v kine na viacerých predstaveniach, vo februári zvykneme mávať karneval. Najbližšou akciou, ktorú chystáme, je škola v prírode, ideme do Starej Lesnej“ dodala Vyhnalová.

Deti v rôznych situáciách


Domov sociálnych služieb pri Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi poskytuje opateru deťom s mentálnym a viacnásobným postihnutím. Deti sú v Dome ubytované na rôznych typoch pobytu.

„Máme tu denný, týždenný a celoročný pobyt. Pri dennom – ambulantnom pobyte ich rodičia ráno privezú a poobede si ich vyzdvihnú. Pri týždennom sú tu s nami deti od nedele večer, resp. pondelka rána do piatku poobede. Pri celoročnom pobyte sú deti v našej opatere celý čas, domov chodia len na sviatky. Máme tu aj niekoľko detí, ktoré nemajú rodinu, ktorá by sa o nich starala, ich opatrovníkom je riaditeľ Domu, pán Hreus“ upresnila Vyhnalová.

Okrem tejto službe funguje v Dome aj ubytovňa pre tehotné ženy a matky s deťmi v núdzi.