Deň detí z domu Charitas sv. Jozefa

Deň detí z domu Charitas sv. Jozefa
13. júna 2018 SpKCH
den deti 03
den deti 02

Jazda na koni 


Dátum 1. Jún patrí tradične tým najmladším členom našej spoločnosti – deťom. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a detský smiech, takto možno stručne charakterizovať deň detí z domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi.

 
Naše detičky zo zariadenia núdzového bývania a detského domova strávili tento pre nich výnimočný deň v spoločností koní. Práve kone majú úžasnú schopnosť zahojiť ranenú dušu, upokojujú emócie a pozitívne posilňujú charakter. Podľa psychológov dochádza pri kontakte dieťaťa s koňom k pozitívnemu vývinu a kreovaniu osobnosti.

 
Ďakujeme jazdeckému areálu obce Markušovce, že nám sprístupnili ich areál a naučili naše detičky jazdiť na týchto krásavcov.

ciara
den deti 01