Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme nadácii SPP

pridal: SpKCH | dátum: 7. apríla 2021 | kategória: Nezaradené

Vďaka jednému z projektov Nadácie SPP sme dokázali pomôcť tam, kde je to najviac potrebné. Slová vďaky vyjadrila riaditeľka DCH sv. Františka z Assisi v Trstenej, kde sa pomoci dostalo:

“Vďaka Nadácii SPP sme dostali financie na nákup rukavíc a germicídneho žiariča v DCH sv. Františka z Assisi v Trstenej. Sú to pomôcky, ktoré u nás potrebujeme ako soľ. Zo srdca ďakujeme, že nám pomáhajú pomáhať.” 

Mgr. Anna Parcová, riaditeľka zariadenia

Ďakujeme, že aj takouto formou dokážeme pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.