Aktuality

Čo máme nové?

Ďakujeme Nadácii SPP za dary pre DCH Vyšný Slavkov

pridal: SpKCH | dátum: 9. apríla 2021 | kategória: Aktuálne správy

Od Nadácie SPP cez projekt v grantovom programe Pomáhame SPPolu, za účelom zdravia bol Domu Charitas Sv. Vincenta de Paul vo Vyšnom Slavkove poskytnutý finančný príspevok vo výške 500,-€ , konkrétne na germícidny žiarič a chirurgické rukavice.

Germícidný žiarič využívame na priame alebo nepriame ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patrí k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu. Výhodou tohto žiariča je jeho využitie aj za prítomnosti ľudí. 

Chirurgické rukavice sú v našom zariadení dennodenne používané. Práve rukami totiž hrozí najväčšie riziko prenosu infekcií. Zdravotné rukavice tak chránia personál nášho Domu Charitas, ale aj samotných prijímateľov sociálnych služieb.

Ďakujeme SPP v mene celého nášho kolektívu Domu Charitas Sv. Vincenta dePaul vo Vyšnom Slavkove za finančný príspevok, prostredníctvom ktorého sme mohli zakúpiť germícidny žiarič a chirurgické rukavice, ktoré prispeli ku skvalitneniu našich služieb.

Mgr. Marcela Pivovarníčková, riaditeľka zariadenia