Aktuality

Čo máme nové?

Čo mi dala práca v charite

pridal: SpKCH | dátum: 7. novembra 2017 | kategória: Aktuálne správy

Moje zadelenie zdravotnej sestry v adose nebolo niečím  neobvyklým. Práca mi bola celkom známa ale každé stredisko má svoju originalitu. Ďakujem aj za priateľské prijatie a pomoc od svojich nadriadených ale aj od svojich kolegýň.

Povolanie zdravotnej sestry a rehoľnej akoby bolo nasadenie dva v jednom.

Získať si pacientovu dôveru a členov jeho rodiny je podstatné pri vstupe do domu rodiny. Ak sa to podarí , po tom aj liečebný proces je ľahší a niekedy aj úspešnejší.

Tento druh práce ma uviedol do veľa rodín akoby za stabilnejšieho člena ich rodiny. Veď takéto pracovné-zdravotné návštevy trvajú niekedy  aj viac ako rok..

Ako by to bolo keby za takýto relatívne dlhý čas nevedeli ste o dobrách, víťazstvách, zápasoch alebo aj ťažkostiach tej ktorej rodiny pacienta ? Veď oznámenie diagnózy mladému človeku alebo i staršiemu – máte rakovinu potrebuje skutočne dlhý proces prijatia , akceptovania a vydania sa do boja…

Podstúpiť rôzne operácie, ktoré vám zmenia spôsob života. Alebo len byť svedkom bežnej staroby kde človeka už upúšťajú sily a je jednoducho odkázaný na pomoc druhých.

Denný boj s prežívaním týchto skutočností víťazstiev aj pádov, či boriť sa s finančnými záležitosťami, mohla som byť  častým účastníkom, počúvajúcim ich bolesti.

Často aj ja sama som bola cez tieto bolesti , problémy veľmi obdarovaná. Dobro, ktoré si domáci vzájomne preukazovali so všetkou úctou jeden voči druhému, zrieknutie sa výhodnej , obľúbenej práce kvôli chorej matke.. prispôsobenie pracovných smien aby chorý nebol doma  sám, dieťa, ktoré nemá zábrany voči mne keď ošetrujem babičku a dôverne mi asistuje …

Moje obmedzenia sú čo sa týka času, dojazdov ..nie som liečiteľ, uzdravovateľ…ale vždy som mohla predkladať týchto ľudí do prítomnosti Ježiša  a Jeho moci, s obviazaním rán naliať aj oleja nádeje do ich životov a to je to najpodstatnejšie aj najkrajšie  na tejto práci i keď ani ja nemôžem nemyslieť na finančné ohodnotenie…

Prajem sebe aj všetkým pracujúcim v charite , na ktoromkoľvek úseku aby sme boli schopní dobro vidieť, tešiť sa z neho, tešiť sa z  nádeje kresťanského povolania , že vieme kde je náš cieľ a kde smerujeme.

Sr. Lucia Ščurková, ADS Kežmarok