Aktuality

Čo máme nové?

Chceme sa podeliť s našou veľkou radosťou

pridal: SpKCH | dátum: 7. augusta 2018 | kategória: Aktuálne správy

9. september 2018


Chceme sa podeliť s našou veľkou radosťou, ktorú smieme prežívať v našej reholi. Dňa 9.9.2018 (nedeľa) bude naša ct. Zakladateľka Matka Alfonza Mária Eppingerová blahorečená.

Je to pre nás veľkou milosťou a darom. Sme hrdé a vďačné našej matke zakladateľke Alfonze Márii, že bola veľmi vnímavá na to, k čomu ju volá Boh. Svoje srdce a oči mala otvorené pre potreby chudobných, biednych či zomierajúcich v krajine, v ktorej žila. Rozhodla sa pomáhať chorým a chudobným v ich domovoch. Neskôr posielala svoje sestry k chorým, kde ostávali často i v noci. Mnohé podobné situácie môžeme aj my zakúsiť priamo v teréne.

Vierovyznanie


Často si kladieme otázku, čo by v danej situácii robila ona. Pôsobíme v Levoči, kde v rámci ADOS denne chodíme po meste a okolitých dedinách a navštevujeme chorých, ktorí sú naozaj často chudobní, osamelí, podobne ako matka Alfonza Mária. Stretávame sa aj s chorými iného vierovyznania.

V jednom prípade sa stalo, že príbuzná dala jasne najavo, že sú ateisti. O pomoc nás požiadala aj istá evanjelická rodina. Boli sme veľmi prekvapené, keď sme v mesačníku vydávanom mestom Levoča našli príspevok, v ktorom nám veľmi ďakujú za starostlivosť a pomoc v posledných chvíľach života svojej príbuznej. Tu sme sa opäť stotožnili s poslaním našej zakladateľky, ktorá tiež nerobila rozdiely medzi vierovyznaním. Aj keď mnohí povedia, že nie sú rímskokatolíci, rešpektujeme to, snažíme sa im ponúknuť lásku, úsmev a slovo, ktoré nám Pán vnukne priamo na mieste. Pán nám to vhodné slovo dáva, za čo sme naozaj veľmi vďačné. Vnímame, že toto Boh od nás teraz chce, aby sme boli aj pri týchto ľuďoch a pomáhali im práve našimi modlitbami a obetami.

Pomáhanie nás robí šťastnými


Každodenná návšteva chorých nás robí veľmi šťastnými, pretože vidíme, ako sa chorí menia, ako sa otvárajú, posťažujú, poplačú a chcú, aby sme ostali čo najdlhšie pri nich. V čase počúvania chorého, prosíme Pána o silu, aby sme vedeli správne povzbudiť, poradiť, rozveseliť. Ďakujeme Bohu za dar humoru, ktorým smieme chorému nadľahčiť situáciu spôsobom, ktorý nám práve Duch Svätý vnukne. Návšteva chorého v domácnosti má naozaj svoje čaro, sme svedkami nie jedného obrátenia, zmierenia medzi členmi rodiny, či milosti po dlhých rokoch pristúpenia k sviatosti zmierenia ako aj k prijatiu sviatosti pomazania chorých. Práve po tomto zmierení s Bohom v pokoji zomierajú. Je to niečo krásne, keď smieme i takto pomáhať nielen chorým a chudobným na tele, ale aj na duchu. Denne navštevujeme mnohých chorých, ale niekedy vidíme i to, že tam kde je blahobyt, kde majú všetku matériu, chýba Boh… Tam, kde je chudoba, špina, bieda, tam neraz vnímame súdržnosť, lásku, štedrosť.

Čo teda robiť ďalej?


Ponúkať Krista, jeho lásku, ochotu, otvorené a počúvajúce srdce a ruky pre pomoc. Ponúkať Krista, jeho lásku, ochotu, otvorené a počúvajúce srdce a ruky pre pomoc. Sme veľmi vďačné za momentálne zverený apoštolát, pretože si ešte viac smieme denne pri návštevách chorých uvedomovať to, že sme sestrami Božského Vykupiteľa a dcérami ctihodnej Matky Alfonzy Márie, ktorá nám ukazuje ako byť vnímavé na potreby terajšej biedy práve tu v Levoči. Okrem nás v Spišskej katolíckej charite pracuje aj sr.Oktávia a sr. Hieronyma ktoré pôsobia v ADS Spišské Vlachy a sr. Marietta ktorú nájdete v ADS v Spišskej Novej Vsi.

Naďalej túžime slúžiť práve tým biednym a chorým, ktorí sa nám odvďačia svojím úsmevom, pretože práve úsmev cez bolesť – je Ježišov úsmev, je to práve jeho prejav lásky… Je to sám trpiaci Kristus, ktorého smieme denne navštevovať.

M. Rafaela, a sr .M. Timea, ADS Levoča

Nebeský Otče,

ty si Matke Alfonze Márii
už od detstva udelil milosť,
že bola preniknutá tajomstvom kríža
a v ňom odhalila milosrdnú lásku,
ktorou miluješ všetkých ľudí.

Z  tvojho podnetu  založila kongregáciu,
ktorá má slúžiť na to,
aby tvoju lásku poznali všetci,
ktorí trpia na duchu a na tele.
Prostredníctvom Eucharistie
si jej daroval silu
spolupracovať na diele vykúpenia.

Vzbuď v nás ochotu,
aby sme sa  aj my nechali premeniť
láskou Krista Vykupiteľa
a svojím životom vydávali o nej svedectvo
všetkým, ktorých stretneme.

Na jej príhovor vypočuj moju/našu prosbu …,
a ak je to tvoja vôľa, dopraj nám milosť,
aby sme Matku Alfonzu Máriu
mohli čím skôr uctievať ako blahoslavenú.
O to ťa prosíme skrze Krista,
nášho Pána. Amen