Charitatívna služba v rodinách

O službe

Charitatívna služba v rodinách je poskytovaná fyzickým osobám, ktoré sú na jej poskytovanie odkázaní na základe právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti vydaného mestom alebo obcou, v ktorom majú trvalý pobyt a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Jej hlavným poslaním je zabezpečenie starostlivosti o prijímateľa sociálnej služby s cieľom zvýšenia alebo zachovania jeho kvality života a zmysluplného prežívania každého dňa.

Pre koho je služba určená?

Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne prežívať každý deň.

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu užívateľa. 

Slúži individuálnym potrebám osôb so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia). 

Sekundárne má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, ktorí sa chcú o svojich starkých postarať, ale majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Liptove a Spiši sieťovo, a to na základe platných registrov podľa legislatívy SR a po písomne uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

Zaujímavosti

V rámci tohto projektu je možné individuálne zapožičanie zdravotníckych pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.

Ak máte záujem o zapožičanie zdravotníckych pomôcok, kontaktujte sestru ADOS Charitas vo vašom meste alebo blízkom okolí. 

Nájdete nás:

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Požiarnická 973/49, 053 61

Telefón: 053/448 52 37 Mobil: 0911 066 047

Zodpovedná osoba:
Mgr. Anna Lipovská, sr. Akvinata

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: 043/586 40 39 Mobil: 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

CENNÍK

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: 043/586 40 39 Mobil: 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok

Telefón: 052/452 49 80 Mobil: 0904 501 419

Zodpovedná osoba:
Mgr. Alžbeta Buzeková

Alžbetina 372/5. 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: 043/586 40 39 Mobil: 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok

Telefón: 052/452 49 80 Mobil: 0904 501 419

Zodpovedná osoba:
Mgr. Alžbeta Buzeková

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

Telefón: 044/551 46 61 Mobil: 0904 501 418

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Trnovská

Ul. sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Ul. sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Ul. sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Ul. sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: 043/586 40 39 Mobil: 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Tvarožnianska 2490/16, 060 01 Kežmarok

Zodpovedná osoba:
Mgr. Alžbeta Buzeková

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Alžbetina 372/5, 058 01 Poprad

Telefón: 052/772 29 28 Mobil: 0903 882 620

Zodpovedná osoba:
Mgr. Mária Svitaňová

Ul. sv. Anny 21, 034 01 Ružomberok

Telefón: 044/432 53 14 Mobil: 0904 501 417

Zodpovedná osoba:
Mgr. Jana Fulová

Slovenská 30, 052 01 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/441 06 25 Mobil: 0910 842 463

Zodpovedná osoba:
Mgr. Silvia Kostelníková

Námestie J. Vojtaššáka 1551/1, 026 01 Dolný Kubín

Telefón: 043/586 40 39 Mobil: 0904 501 416

Zodpovedná osoba:
PhDr. Mgr. Mária Záhorová

CENNÍK

Námestie Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča

Telefón: 053/451 16 14 Mobil: 0904 501 421

Zodpovedná osoba:
Mgr. Dana Ontkocová, sr. Timea

Námestie Generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa

Telefón: 052/ 432 41 75 Mobil: 0904 501 420

Zodpovedná osoba:
Mgr. et Mgr. Iveta Tinathová