Aktuality

Čo máme nové?

Božie dieťa v dome Charitas sv. Hildegardy z Bingenu

pridal: SpKCH | dátum: 12. marca 2018 | kategória: Aktuálne správy

Dieťa z nášho zariadia prijalo sviatosť krstu a v rímskokatolíckom kostole Navštívenia Panny Márie v Rabči, bol pokrstený chlapček z domu Charitas sv. Hildegardy z Bingenu, 6 ročný Robbie Ray. Ďakujeme vdp. farárovi Petrovi Bolibruchovi, ktorý sv. krstu vysluhoval.

Robbiemu prajeme, aby rástol vo viere, aby nebol v živote nikdy sám, aby kráčal vždy s Bohom a aby bol naplnený pravou láskou a pokojom.

„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“  (Mat 28.19-20)

Galéria