Aktuality

Čo máme nové?

Arcidiecézna charita Košice prepúšťa zamestnancov

pridal: SpKCH | dátum: 19. novembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Národné projekty financované z eurofondov, do ktorých sa charitatívna organizácia zapojila, končia. Na nadväzujúce projekty sa zatiaľ čaká. K 31. októbru 2015 ADCH v týchto projektoch zamestnávala 121 osôb, ktoré k uvedenému dátumu dostali aj výpovede,” informoval riaditeľ ADCH Košice Cyril Korpesio. Národné projekty financované z eurofondov, do ktorých sa charitatívna organizácia zapojila, na nadväzujúce projekty zatiaľ čaká. Opatrovateľskú službu poskytovala ADCH v 52 obciach, mestských častiach a mestách na východe Slovenska. Národné projekty predstavovali podľa vlády preukázateľne veľký prínos v oblasti sociálnej politiky na lokálnej úrovni.

Je tu však nádej


Podľa predpokladov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny budú výzvy nových národných projektov, ktoré obsahovo nadväzujú na tie končiace, vyhlásené do konca tohto roka. “Začiatok aktivít je naplánovaný na január, resp. február 2016,” informovalo ministerstvo.

Podľa ministra Jána Richtera si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uvedomuje nevyhnutnosť ich opätovného nastavenia aj v programovom období 2014-2020 a všetko svoje úsilie sústreďuje na úpravu a modifikáciu tak, aby tieto osvedčené projekty boli v súlade so schváleným operačným programom Ľudské zdroje a mohli byť opakovane podporené z európskych štrukturálnych a investičných fondov,” konštatoval rezort práce.