Ako málo stačí ?

Ako málo stačí ?
25. februára 2017 SpKCH

Náš Dom Charitas Sv.Františka z Assisi Trstená poskytuje sociálne služby už 17 rokov pre starých, chorých, opustených a tých ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby. V dennodennom prístupe k našim obyvateľom sa snažíme popri základných biologických potrebách motivovať a stimulovať v nich iskru života a odovzdávať lásku. Snažíme sa vytvárať rodinné spoločenstvo, kde v spojení so sviatostným Kristom kráčame v dobrých i ťažších chvíľach. Sme vďační každému novému impulzu – návšteve, spolupráci so škôlkami, školami či organizáciami v okolí, ktorí vnášajú medzi nás svoj záujem, radosť, empatiu a z ktorých čerpáme silu do všedných dní.

Svoju posilu zanechal v nás aj uplynulý rok milosrdenstva. Stredajšie sväté omše rozšírili rady návštevníkov v našom Dome. Vďaka dobrodincom sa v tento deň zúčastnia svätej omše aj naši vozíčkari a ich všedný deň sa zmení na sviatočný. Počas liturgie načerpajú nové myšlienky, silu aj dobrú náladu, ktorá sa potom prenáša na ostatných obyvateľov i zamestnancov. Tak ticho a nenápadne sa rozsieva semienko viery nielen do nášho spoločenstva.

Janko aj takto sa ti chcem v mene svojom, našich klientov a zamestnancov poďakovať a povzbudiť v službe blížnym, nech ťa v tejto službe nič neodradí a nech ti pomáha náš patrón sv. František a posilňuje Panna Mária.

Sme vďační za pokračovanie svätých omší v roku sv. Martina a povzbudzujeme sa vzájomne v kruhu dekanského spoločenstva, ktoré nech v nás zasieva zrnká činorodej lásky k blížnemu a privedie nás k novým prejavom v konaní dobra. Majme svoje oči otvorené a buďme vnímaví na potreby druhých.

Ďakujeme za úsmev aj za prejav spolupatričnosti všetkým, ktorým nie je ľahostajné utrpenie a bolesť toho druhého.

Riaditeľka Domu Charitas Sv. Františka z Assisi