Aktuality

Čo máme nové?

Aby sa v zime mohli zohriať

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 14. septembra 2022 | kategória: Nadácia EPH

Aj tento rok vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme vďaka Nadácii EPH. Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch vymyslené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

Aby sa v zime mohli zohriať

Predmet žiadosti: Brikety

Pani Anka je starobnou dôchodkyňou starajúcou sa o vnučku Milku. Milkina mama o ňu nejaví žiadny záujem, preto je všetka ťarcha výchovy na pleciach babičky. Pani Anka opakovane žiadala o opatrovateľský príspevok na neplnoletú vnučku, no ten jej bol aj po odvolaní zamietnutý. 

Nedostatok finančných prostriedkov spôsobil babičke exekúcie. Ešte ťažšie je, že vzhľadom na svoj mentálny hendikep nerozumie, čo od nej exekútor vyžaduje. Ten jej v súčasnosti zablokoval dôchodok, čo znamená, že nemá financie, ktoré mala odložené na kúpu brikiet na zimu. 

Starobný dôchodok, ktorý pani Anka poberá však slúži nielen pre ňu samotnú, živí z neho aj vnučku. Až do odblokovania účtu ostáva pani Anka bez finančných prostriedkov. Pre pomoc a oblečenie sme jej odporučili obrátiť sa na farskú charitu v okolí. Informácie medzi exekútorom a starobnou dôchodkyňou sprostredkúva Špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa snaží tlmočiť informácie pani Anke tak, aby ich pochopila. Z prostriedkov Nadácie EPH zabezpečíme babičke a jej vnučke brikety, aby mohli obidve zvládnuť už aj tak náročnú finančnú situáciu a v zdraví prežiť zimné obdobie.

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy: 

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 80413