Aktuality

Čo máme nové?

Aby sa v zime mohli zohriať

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 1. februára 2023 | kategória: Nadácia EPH

Sociálni pracovníci sú zvyčajne menej viditeľní. Pohybujú sa medzi nami, oči majú upreté na núdznych. Denne sa s nimi stretávajú a v mene charity im podávajú pomocnú ruku. Vďaka tomu, že zisťujú ich potreby, môžeme rodinám pomáhať konkrétnym spôsobom. Opäť vám prinášame príbehy ľudí, ktorých podporujeme aj vďaka spolupráci s Nadáciou EPH. 

Týchto núdznych sa snažíme chrániť, preto sú mená v príbehoch zmenené. Ak máte záujem pripojiť sa k finančnej pomoci a podporiť podobné príbehy, budeme veľmi radi. 

Konkrétne inštrukcie k pomoci nájdete na konci každého príbehu. 

 

Beáta zabezpečuje starostlivosť o svoju zdravotne znevýhodnenú dcéru, ktorá má 10 rokov. Denne chodieva do špeciálnej školy na 4 hodiny, učí sa za krajčírku. Beátin partner pracuje na dohodu v neďalekom hoteli ako údržbár. Žijú v prenajatom dome, kde obývajú dve izby. Beáta žiadala ÚPSVaR o príspevok na opatrovanie dcéry, ktorý by jej pomohol pokryť časť nákladov na život, bol však zamietnutý. Príjem rodiny je nízky, postačuje na pokrytie nevyhnutných nákladov. Vzhľadom na vysokú mieru inflácie neostávajú rodine finančné prostriedky navyše, ktoré by použili na zakúpenie tuhého paliva na zimu. Vďaka Nadácii EPH sme Beátinej rodine mohli pomôcť zaobstaraním brikiet, a tak aspoň čiastočne zmierniť súčasnú energetickú krízu.  

 

Podobné príbehy môžete finančne podporiť aj vy: 

Číslo účtu: SK28 0200 0000 0000 2963 4592

VS: 80413