4 vianočné výzvy

Chvíľku počkaj

Túto výzvu zverejníme v príslušnú adventnú nedeľu. Dovtedy ti želáme veľa šťastia pri plnení predošlej.