2 percentá

Podporte rozvoj pomoci svojimi 2% dane z príjmu!

Spišská katolícka charita Vás vyzýva na podporu svojich aktivít vo verejnoprospešnej činnosti spočívajúcej v poskytovaní charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych, výchovno-vzdelávacích, humanitárnych a ostatných služieb a podporných aktivít pre ľudí všetkých rás, náboženstiev, pôvodu a politického významu.

Vďaka Vašej podpore nám môžete pomôcť pomáhať tým, ktorí pomoc najviac potrebujú . Venujte nám svoje 2% alebo 3% svojej dane.

Údaje pre poukázanie percenta dane

Obchodné meno Spišská katolícka charita
Sídlo Jesenského 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Právna forma Účelové zariadenie cirkvi a náboženských spoločností
IČO 35514221

Ak ste fyzická osoba – zamestnanec

 • Do 15. 2. 2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 • Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie a obe tlačivá spolu s Potvrdením – doručte do 30. 4. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov na rok 2017

Vyhlásenie  (editovateľné pdf)

Vyhlásenie 

Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

 • Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 • Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO-typ A, FO-typ B) sú uvedené kolónky na poukázanie 2 (3)% dane v prospech Spišskej katolíckej charity.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie fyzických osôb typ A

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO typ A

Daňové priznanie fyzických osôb typ B

Potvrdenie o podaní daňového priznania FO typ B

Potvrdenie od vysielajúcej organizácie

Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci

 

Ak ste právnicka osoba

 • Ak do 31. 3. 2017 darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
 • Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1,0% dane z príjmu (suma nesmie byť nižšia ako 8 €).
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2017 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Tlačivá na stiahnutie:

Daňové priznanie právnickej osoby

Potvrdenie o podaní daňového priznania PO

 

Ďakujeme za vašu podporu!