Aktuality

Čo máme nové?

25. výročie obnovenia činnosti Slovenskej katolíckej charity na Slovensku

pridal: SpKCH | dátum: 8. novembra 2015 | kategória: Aktuálne správy

Slovenská katolícka charita (SKCH) si pripomína 25. výročie obnovenia činnosti po páde totalitného režimu. Uskutočnilo sa tak v novembri roku 1990 po podpise dekrétu, ktorý vymedzil úlohy, organizačnú štruktúru a hospodárenie tejto najväčšej charitatívnej organizácie na Slovensku.

Poskytujeme pomoc


Slovenská katolícka charita je najväčšia charitatívna organizácia na Slovensku, ktorá je medzinárodne koordinovaná a vnútorne zosieťovaná. SKCH je členom celosvetových organizácii Caritas Internationalis a Caritas Europa a to jej umožňuje poskytovať charitatívne služby komplexne a celosvetovo.

Na Slovensku v súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát. V organizácii pracuje približne 1 700 zamestnancov a 1 500 dobrovoľníkov. Charita poskytuje pomoc viac ako 30 tisíc ľuďom v núdzi ročne vo viac ako 230 zariadeniach sociálnych a zdravotníckych služieb. Prevádzkuje útulky, nocľahárne, zariadenia pre seniorov aj ľudí s postihnutím, hospice pre nevyliečiteľne chorých, detské domovy.

SKCH poskytuje charitatívnu a sociálnu pomoc v Európe, Afrike, Amerike a Ázii. Na Slovensku pomáha biednym prostredníctvom humanitárnej a potravinovej pomoci, Skladu solidarity, sociálnych služieb a služieb rozvojového vzdelávania. Aktívnou súčasťou SKCH sú aktuálne projekty, v rámci ktorých poskytuje pomoc a podporu vo svete a na Slovensku. Patria medzi nich projekt ADOPCIA NA DIAĽKU®, ktorý umožňuje adopcie detí na diaľku z Haity, Albánska, Ugandy, Indie, Vietnamu, Kazachstanu, integračný projekt RAFAEL pre utečencov na Slovensku, boj proti nútenej práci, vykorisťovaniu a novodobému otroctvu STOP OBCHODOVANIU S LUĎMI a ROZVOJOVÁ A HUMANITÁRNA POMOC ako pohotová reakcia na krízové situácie vo svete a podpora dlhodobého rozvoja zaostalých komunít.

Ako povedal generálny sekretár SKCH Radovan Gumulák: „Charita už 25 rokov od pádu totalitného režimu poskytuje pomoc ľuďom v núdzi bez rozdielu rasy, vierovyznania či politického zmýšľania. Pomáhame ľuďom bez domova v našich útulkoch a nocľahárňach, utečencom, seniorom, matkám v núdzi, deťom, nevyliečiteľne chorým v našich hospicoch a všade tam, kde zlyháva aj pomoc zo strany štátu”.

Verejnosť môže podporiť činnosť jednotlivých projektov SKCH finančnými darmi na individuálne čísla účtu uvedené na webovej stránke www.charita.sk.