Aktuality

Čo máme nové?

25 rokov kňazstva

pridal: SpKCH | dátum: 26. augusta 2019 | kategória: Aktuálne správy

Chváľ, duša moja, Pána;

celý život chcem chváliť Pána,

svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

(Žalm 146)

Sv. omša


Duchovný správca Spišskej katolícke charity, ThLic. Vladislav Saniga, oslávil ďakovnou sv. omšou v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši svojich 25 rokov kňazského života. 

Za našich zamestnancov i klientov Domu Charitas Sv. Kláry a Domu Charitas Božej prozreteľnosti v Liptovskom Mikuláši mu ďakujeme za jeho obetavú službu našim klientom, mnohokrát i nad rámec povinností. Je našim starostlivým duchovným otcom, oporou i našim priateľom. Bolo nám cťou zúčastniť sa sv. omše. Nech vás Pán žehná.

Bc. Zuzana Brtáňová
sociálny poradcaasistent, 
Poradňa sv. Bakhityšpecializované sociálne poradenstvo

Galéria