Aktuality

Čo máme nové?

„24 hodinová domáca starostlivosť o seniorov vo Švajčiarsku“

pridal: Katarína Havrilová | dátum: 21. marca 2023 | kategória: O charite

Starostlivosť o starších ľudí v západnej Európe prostredníctvom opatrovateliek/opatrovateľov z východnej a južnej časti kontinentu sa stáva čoraz viac súčasťou pracovného trhu. Opatrovatelia a opatrovateľky sú často vystavení rôznym zaťažkávacím skúškam, situáciám a ujmám v domácnostiach u klientov. Zároveň ubúda dostatok kvalifikovaných síl priamo v krajine pôvodu opatrovateľov.

Švajčiarska charita sa v spolupráci s ďalšími charitatívnymi organizáciami z východnej Európy rozhodla umožniť opatrovateľom férové zamestnanie, ktoré je ošetrené  riadnou pracovnou zmluvou. Tá dáva opatrovateľom rovnaké práva v danej krajine ako práva rodiny, u ktorej pracuje. Tento projekt napomáha rozvoju spolupráce charít z východnej Európy.

Základným motívom tohto projektu je „Férová mobilita a migrácia v oblasti opatrovania v Európe.“

Cieľom tohto projektu je takzvaný „výmenný pobyt“ našich opatrovateľov/opatrovateliek na dobu určitú vo Švajčiarsku s návratom na pracovisko v domovskej krajine. Opatrovatelia/opatrovateľky získajú nové skúsenosti, zdokonalia sa v cudzom jazyku, majú možnosť ďalej sa vzdelávať s programom „Train to Care“, ktorý ponúkame v spolupráci s Rakúskou charitou a v neposlednom rade majú možnosť zažiť a spoznať novú krajinu a ich kultúru. Je to záslužná práca s veľmi dobrým finančným ohodnotením.

Aktívne opatrovateľky  vo Švajčiarsku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania v spolupráci s Caritas Wien a  majú možnosť využiť vzdelávací program „Train to Care“. Ide o kurzy a semináre zamerané na opatrovateľskú činnosť. Napríklad – aktivizácia ľudí s demenciou, administratíva v opatrovateľskej sfére, kinestetika a workshopy kinestetiky. Spomedzi seminárov spomeniem aspoň dva.

V oblasti starostlivosti sa o demencii hovorí čoraz častejšie možno aj preto, že sa o tejto chorobe a ľuďoch ňou postihnutých začalo v spoločnosti viac rozprávať. Starostlivosť o pacientov s takouto diagnózou je náročná a vyžaduje si citlivý a odborný prístup, preto podporujeme vzdelávanie opatrovateliek, aby rástli vo svojom obore  a mohli poskytnúť dobrú službu danej osobe.

Kinestetika je spôsob ako sa naučiť aktivizovať a využiť pohybové schopnosti svojho klienta a šetriť si svoje zdravie. V rámci manipulácie s človekom je veľmi nápomocná. Okrem teoretickej časti kurzu je aj praktická časť, kde je možné vyskúšať si manipuláciu s pacientom.  

Aktívni opatrovatelia, ktorí už pracujú vo Švajčiarsku majú možnosť zdokonaľovať sa aj v nemeckom jazyku.  Online kurzy prebiehajú v utorok a štvrtok poobede. Jeden z kurzov vedie švajčiarska lektorka v nemeckom jazyku a čiastočne oboznamuje účastníkov aj so švajčiarskou nemčinou a druhý kurz vedie slovenská lektorka, ktorá posúva úroveň nemčiny opatrovateľov zase o niečo vyššie.

 

Ak vás projekt zaujal a máte záujem dozvedieť sa viac alebo sa zapojiť do spolupráce, informácie vám radi poskytneme na tel. čísle: +421 909 250 553.