Aktuality

Čo máme nové?

20. výročie farskej charity v Ružomberku

pridal: SpKCH | dátum: 20. apríla 2015 | kategória: Aktuálne správy

Dňa 14.4.15 sme si pripomenuli 20.výročie pôsobenia Charity v Ružomberku. Na výročí sa zúčastnili otec biskup Sečka, pán dekan doc.PaedDr. ThLic Alojz Kostelánsky, p. duchovný Charity ThLic.Vladislav Saniga, kapláni v Ružomberku, duchovný z UPC v Ružomberku a dobrovoľníci Farskej Charity v Ružomberku pod vedením PaedDr. Stanislava Bellu.

Program


Program začal ďakovnou sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval J.E.Mons. ThDr. Štefan Sečka, Phd. ( otec biskup). Po sv. omši sme sa presunuli do priestorov Gymnázia sv.Andreja, kde po malom občerstvení sme si pripomenuli činnosť Charity v Ružomberku.

Po krátkom príhovore p.diecézneho riaditeľa nasledovalo poďakovanie dobrovoľníkom Farskej Charity. Celkove bolo ocenených 10 dobrovoľníkov. Veľmi pekné bolo aj jedno vyznanie dobrovoľníka, ktorý povedal: „Ďakujem za ocenenie, nečakal som to, lebo svoju činnosť v Charite som vnímal ako službu, ktorú som rád vykonával. Poďakovanie ma veľmi milo prekvapilo.“

Program nám tiež spestrili deti zo SZUŠ Liptáčik pod vedením p. Struhára, ktorí nám predviedli svojim spevom a hrou na píšťalkách niektoré zvyky z okolitých obcí Ružomberka.
Celé posedenie prebehlo v priateľskej atmosfére.

Úprimné Pán Boh Zaplať za všetkých dobrodincov, dobrovoľníkov, zamestnancov a všetkých Pánu Bohu známych ľudí, ktorí nám pomáhajú svojimi modlitbami.