Aktuality

Čo máme nové?

2% z dane

pridal: SpKCH | dátum: 23. januára 2019 | kategória: Aktuálne správy

Spišská katolícka charita sa v roku 2019 uchádza o 2% z vašich daní.

Podporte naše aktivity vo verejnoprospešnej činnosti spočívajúcej v poskytovaní charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych, výchovno-vzdelávacích, humanitárnych a ostatných služieb a podporných aktivít pre ľudí všetkých rás, náboženstiev, pôvodu a politického významu.

Vďaka vašej podpore môžme byť aj v roku 2019 blízko pri človeku.

Každoročne musí daňovník (FO, PO) podľa legislatívy platnej v našom štáte odviesť daň vo výške, ako mu určuje zákon č. 595/ 2003 Z. z. o dani z príjmov. Vy, ako daňovník, sa môžete slobodne rozhodnúť, či dve percentá z vašich daní poputujú do štátneho rozpočtu alebo nimi podporíte činnosť Spišskej katolíckej charity. 

POTREBNÉ ÚDAJE DO VYHLÁSENIA:

IČO: 35514221
Právna forma: Účelové zariad. cirkvi
Obchodné meno: Spišská katolícka charita
Sídlo – ulica: Slovenská
Súpisné/orientačné číslo: 1765/30
PSČ: 052 01
Obec: Spišská Nová Ves

AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC 

a/ Do 15. FEBRUÁRA 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň: Potvrdenie o zaplatení dane r. 2018 (kliknite pre stiahnutie)

b/ vyplňte tlačivo  Vyhlásenie o poukázaní 2% (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. APRÍLA 2019 na daňový úrad.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A (kliknite pre stiahnutie)

– fyzická osoba typ B (kliknite pre stiahnutie)

Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. MARCA 2019 na daňový úrad.

POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1% z dane.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Spišskej katolíckej charity. Ďakujeme!