Aktuality

Čo máme nové?

Špecializované sociálne poradenstvo

pridal: SpKCH | dátum: 5. októbra 2022 | kategória: Ambulantné

Špecializované sociálne poradenstvo je odborná činnosť, ktorej cieľom je pomôcť jednotlivcovi alebo rodine nájsť riešenie na prekonanie, zmiernenie, respektíve odstránenie ťažkosti, v ktorých sa jednotlivec alebo rodina ocitli. Odborná pomoc je poskytovaná všetkým klientom, ktorí majú zdravotné ťažkosti fyzického alebo psychického rázu, závislosti rôzneho druhu, vzťahové problémy, finančné problémy, zažívajúcim násilie v rodine. O poradenstvo môžu požiadať aj  osoby bez domova alebo ich príbuzní, taktiež jednotlivci, ktorí vnímajú potrebu zmeny v svojom živote.

Konkrétna pomoc spočíva v pomoci pri vyrovnaní sa s rozvodom, stratou blízkeho človeka, s nezamestnanosťou, závislosťou, pomoc pri vybavovaní výživného, stabilizácia psychických problémov, pomoc pri umiestnení klienta do sociálneho zariadenia, nácvik komunikačných zručností, spôsoby riešenia konfliktov, rozvoj sebapoznania a pod.

Špecializované sociálne poradenstvo upravuje § 19 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Špecializované sociálne poradenstvo sa poskytuje bezplatne:

Spišská katolícka charita ponúka špecializované sociálne poradenstvo v mestách:

Spišská Nová Ves
Adresa: Slovenská 30, 052 01, Spišská Nová Ves

Mgr. Marta Chabadová
špecializovaný sociálny poradca, garant ŠSP, supervízor
marta.chabadova@caritas.sk
0914 320 521

PhDr. Zuzana Šariská, PhD.
špecializovaný sociálny poradca, terapeut
zuzana.sariska@caritas.sk
0903 982 646

Mgr. Gabriela Kuchárová
špecializovaný sociálny poradca, supervízor
gabriela.kucharova@caritas.sk
0902 095 817

EON 2021 – PDF

EON 2022 – PDF

Levoča
Adresa: Námestie Majstra Pavla č.4, 054 01, Levoča

Mgr. et Mgr. Petra Antalová
špecializovaný sociálny poradca, supervízor
petra.antalova@caritas.sk
0910 842 846

EON 2021 – PDF

EON 2022 – PDF

Spišské Podhradie
Adresa: Mariánske Námestie č.1, 053 04, Spišské Podhradie

Mgr. Lucia Pekarčíková
špecializovaný sociálny poradca
lucia.pekarcikova@caritas.sk
0909 250 578

EON 2021 – PDF

EON 2022 – PDF

Liptovský Mikuláš – Poradňa sv. Bakhity

Adresa: Belopotockého č.1 (katolícky dom), 031 01, Liptovský Mikuláš

Mgr. Magdaléna Kubišová
špecializovaný sociálny poradca, terapeut, supervízor
magdalena.kubisova@caritas.sk
0909 250 914

Mgr. Zuzana Brtáňová
špecializovaný sociálny poradca
zuzana.brtanova@caritas.sk
0910 842 777

EON 2021 – PDF

EON 2022 – PDF

Poprad
Adresa: Alžbetina 372/5, 058 01, Poprad

Mgr. Štefánia Jašíková
špecializovaný sociálny poradca
stefania.jasikova@caritas.sk
0909 250 689

EON 2022 – PDF

 

Kežmarok
Adresa: Tvarožnianska 2490/16, 060 01, Kežmarok

EON 2022 – PDF

Dolný Kubín
Adresa: Námestie Jána Vojtaššáka 1551/1, 026 01, Dolný Kubín

PhDr. Andrea Šinálová
špecializovaný sociálny poradca
andrea.sinalova@caritas.sk
0909 250 617

 

EON 2022 – PDF

Ružomberok
Adresa: Majere 5, 034 01, Ružomberok

Mgr. Jana Kelemenová
špecializovaný sociálny poradca
jana.kelemenova@caritas.sk
0901 909 159

EON 2022 – PDF