Terénne

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas

+ TERÉNNE

Cieľom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas (ADOS Charitas) je, aby pacient prežíval svoju chorobu a absenciu pôvodnej kvality života v podmienkach zmierňovania somatických ťažkostí a v prípade vyliečenia sa vrátil do pracovného procesu a žil kvalitný život.

Poskytujeme komplexné zdravotnícke služby v domácnosti alebo rodine pacienta, a to pre ľudí, ktorí sú prepustení z nemocničnej zdravotnej starostlivosti, ďalej hlavne pre dlhodobo chorých, starých, prostredníctvom odborne pripravených zdravotných sestier, na základe intenzívnej spolupráce s ošetrujúcim lekárom a lekárom špecialistom. Štandardnú zdravotnú starostlivosť podľa platnej zmluvy uhrádza príslušná zdravotná poisťovňa.

ADOS Charitas majú uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s týmito zdravotnými poisťovňami:

loga

Spišská Nová Ves

052 01 Spišská Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta

Spišské Vlachy

053 61 Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Levoča

054 01 Levoča, Námestie Majstra Pavla 49
Telefón: 053/451 16 14
Mobil: 0904 501 421

Bc. Dana Ontkocová – sr. Timea

Kežmarok

060 01 Kežmarok, Tvarožnianska 2490/16
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Stará Ľubovňa

064 01 Stará Ľubovňa, Nám. generála Štefánika 6
Telefón: 052/432 41 75
Mobil: 0904 501 420

Mgr. Iveta Tinathová

Poprad

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová

Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš, Belopotockého 1
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Ružomberok

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Dolný Kubín

026 01 Dolný Kubín, Nám. Jána Vojtaššáka 1551/1
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Námestovo

029 01 Námestovo, Sv. Cyrila a Metoda 318
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Spišská Stará Ves

061 01 Spišská Stará Ves, Mlynská 183
Mobil: 0910 842 657

Mgr. Dana Spišiaková

Trstená

028 01 Trstená, Železničiarov 253/1
Mobil: 0911 315 893

Mgr. Jolana Kubicová (poverená vedením)

+ TERÉNNE

Sociálne: Charitatívna služba v rodinách Charitas

Ide o službu poskytovanú v mieste pobytu užívateľa. Slúži individuálnym potrebám osôb so zníženou sebestačnosťou (z dôvodu veku alebo zdravotného postihnutia). Sekundárne má byť aj pomocou pre blízkych príbuzných, ktorí sa chcú o svojich starkých v postarať, ale majú mnoho povinností vo vlastnej rodine, musia pracovať , neraz aj cestovať za prácou alebo sú z dlhodobej starostlivosti veľmi unavení.
Ponúkame pomoc pri rozvoji a udržiavaní schopností bežných úkonov starostlivosti o vlastnú osobu, osobnú hygienu, stravovanie a chod domácnosti, výchovné, vzdelávacie a aktivizačné činnosti, sprostredkovanie kontaktu s okolím a ďalšie. Toto užívateľom umožňuje necítiť sa osamotene a zmysluplne prežívať každý deň.

Tieto služby poskytujeme na Orave, Liptove a Spiši sieťovo, a to na základe platných registrov podľa legislatívy SR a po písomne uzatvorenej dohode s mestom alebo obcou.

V rámci projektu Charita organizuje individuálne požičiavanie pomôcok na zabezpečenie dôstojnej starostlivosti a uľahčenie služby sestrám alebo príbuzným človeka. Služba môže byť zabezpečovaná aj ťažko zdravotne postihnutým alebo v krízovej situácii aj rodine s deťmi.

Hrabušice

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Betlanovce

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Letanovce

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Markušovce

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Rudňany

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Spišská Nová Ves

052 01 Spiš. Nová Ves, Tolstého 11
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliašová – sr. Marietta

Bystrany

053 61 Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová

Lendak

060 01 Kežmarok, Kostolné námestie č. 18
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Slovenská Ves

060 01 Kežmarok, Kostolné námestie č. 18
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Veľká Lomnica

060 01 Kežmarok, Kostolné námestie č. 18
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

PhDr. Katarína Budzáková

Svit

059 21 Svit, Jilemnického 32
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Spišské Bystré

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Spišský Štiavnik

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Vikartovce

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Hranovnica

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Gánovce

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Šuňava

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Kravany

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Spišská Teplica

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Vernár

058 01 Poprad, Alžbetina 372/5
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. Mária Svitaňová

Liptovský Mikuláš

031 01 Liptovský Mikuláš, Belopotockého 1
Telefón: 044/551 46 61
Mobil: 0904 501 418

Mgr. Jana Trnovská

Ľubochňa

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Lisková

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Lúčky

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Likavka

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Liptovské Revúce

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Liptovská Lužná

034 01 Ružomberok, Majere 5
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 501 417

Bc. Daniela Baníková Baštigálová

Zázrivá

027 05 Zázrivá – stred
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Žaškov

027 05 Zázrivá – stred
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová

Zubrohlava

029 01 Námestovo, Sv. Cirila a Metoda 318
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Sihelné

029 01 Námestovo, Sv. Cirila a Metoda 318
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová

Liesek

028 01 Trstená, Zápotočná 569
Telefón: 043/539 37 82
Mobil: 0904 996 983

Mgr. Jana Benická

Zuberec

028 01 Trstená, Zápotočná 569
Telefón: 043/539 37 82
Mobil: 0904 996 983

Mgr. Jana Benická