Ambulantné

Ambulantné služby

+ AMBULANTNÉ

Denné stacionáre a nocľahárne

Poslaním denného stacionára je skvalitniť a zlepšiť život seniorov a osobám s ťažkým zdravotným, snaha o dosiahnutie najvyššieho možného rozvoja ich osobnosti, vyplniť voľný čas, vytvoriť podmienky pre zamedzenie osamelosti

Denný stacionár poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby, sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom, sociálnu rehabilitáciu, stravovanie, zabezpečuje pracovnú terapiu, aktivizačné programy, dohľad nad užívaním liekov, atď.

Denný stacionár pri dome duchovenstva Charitas

053 15 Hrabušice, Nová 102/64
Telefón: 053/441 06 25
Mobil: 0910 842 463

Mgr. Anna Eliášová – sr. Marietta
Kapacita: 18

Denný stacionár pri dome duchovenstva Charitas

053 61 Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová
Kapacita: 10

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Martina

059 19 Vikartovce, Vikartovce 159
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Kapacita: 8

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Terézie z Lisieux

059 16 Hranovnica, Sládkovičova 398
Telefón: 052/772 29 28
Mobil: 0903 882 620

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Kapacita: 18

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Kamila

027 21 Žaškov, Matúšovská 474
Telefón: 043/586 40 39
Mobil: 0904 501 416

PhDr. Mgr. Mária Záhorová
Kapacita: 13

Denný stacionár pri dome Charitas Bl. Zdenky Schellingovej

029 01 Námestovo, Sv. Cyrila a Metoda 318
Telefón: 043/558 12 54
Mobil: 0904 501 415

Mgr. Jolana Kubicová
Kapacita: 25

Denný stacionár pri dome Charitas Božej prozreteľnosti

031 01 Liptovský Mikuláš, Borbisova 385/7
Mobil: 0904 501 418
Email: jana.trnovska@caritas.sk

Bc. Jana Trnovská
Kapacita: 15

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Ondreja

059 12 Hôrka, Hôrka 331
Mobil: 0903 882 620
Telefón: 052/772 29 28

Mgr. et Mgr. Mária Svitaňová
Kapacita: 12

Denný stacionár pri dome sv. antona Opáta a Pustovníka

052 01 Spišská Belá, Hviezdoslavova 27
Mobil: 0904 501 419
Telefón: 052/452 49 80

PhDr. Katarína Budzáková
Kapacita: 18

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Jozefa Robotníka

052 01 Spišská Nová Ves, Tolstého 6
Telefón: 053/442 45 02
Mobil: 0911 442 599

Mgr. Vladislava Polomová
Kapacita: 12

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Marty

034 81 Lisková, Lisková 35
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0904 404 827

Mgr. et Mgr. Monika Turacová, PhD.
Kapacita: 18

Denný stacionár pri dome Charitas Panny Márie Kráľovnej Pokoja

034 91 Ľubochňa, Školská 166/20
Telefón: 044/432 53 14
Mobil: 0903 982 717

Mária Masníková – sr. Monika
Kapacita: 10

Denný stacionár pri dome Charitas Panny Márie Lurdskej

059 14 Spišský Štiavnik, Kláštorná 202/3
Telefón: 052/779 85 37
Mobil: 0904 404 823

Mgr. Ľubomír Bagar
Kapacita: 18

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Františka z Assisi

028 01 Trstená, Zápotočná 569
Telefón: 043/539 37 82
Mobil: 0904 224 320

Mgr. Anna Parcová
Kapacita: 3

Denný stacionár pri dome Charitas Sedembolestnej Panny Márie

027 05 Zázrivá
Telefón: 043/589 62 26
Mobil: 0911 320 521

Mgr. Ján Majdiš
Kapacita: 5

Denný stacionár pri dome Charitas sv. Damiána De Veuester

053 61 Spišské Vlachy, Požiarnická 973/49
Telefón: 053/448 52 37
Mobil: 0904 501 422

Mgr. Ľudmila Gondová
Kapacita: 10

Denný stacionár pri dome Božieho Milosrdenstva

059 55 Ždiar, Ždiar 202
Telefón: 052/452 49 80
Mobil: 0904 501 419

Mgr. Ľudmila Gondová
Kapacita: 18

Nocľaháreň pri dome Charitas Božej Prozreteľnosti

031 01 Liptovský Mikuláš, Borbisova 1126/7
Mobil: 0902 32 79 55

Mgr. Anna Bodoríková, Sr. Júlia
Kapacita: 20

+ AMBULANTNÉ

Špecializované poradenstvo

Poskytuje špecializované sociálne poradenstvo verejnosti, určené predovšetkým rodinám a jednotlivcov v nepriaznivej sociálnej situácií.

Poradňa sv. Bakhity

Belopotockého 1 (katolícky dom), Liptovský Mikuláš
Mobil: 0910 842 777, 0902 327 955

Mgr. Anna Bodoríková, sr. Júlia
Email: anna.bodorikova@caritas.sk

+ Sociálna prevencia a sociálne poradenstvo

Poradenstvo je predovšetkým informačná pomoc a pomoc pri rozhodovaní, ako aj formulovaní opatrení do budúcnosti. Je cielené a kontrolované, namierené na odstránenie bezradnosti, problémov a konfliktov. Zameriava sa na ľudí, ktorí sú ešte schopní zvládnuť svoju životnú situáciu samostatne a dokážu prevziať zodpovednosť za svoje konanie. A aj táto činnosť patrí medzi dôležité úlohy charity.

Spoločne sa snažíme hľadať vôľu a silu na prekonanie nepriaznivej aktuálnej sociálnej situácie, alebo dlhodobejšieho procesu. Poradenstvo ponúka komplex služieb, dáva informácie o právach a povinnostiach, ktoré pomáhajú k riešeniu životných situácií našich klientov.

V Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji – okresoch Spišskej Novej Vsi, Levoči a ich okolí, poskytujeme ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, bez prístrešia a v hmotnej núdzi, osobám týraným a zneužívaným odborné služby. Prispievame k zlepšeniu, zmierneniu resp. ozdraveniu nepriaznivej sociálnej situácii klientov.

Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Spišská Nová Ves

052 01 Sp. Nová Ves, Jesenského 5

Mgr. Marta Chabadová
mobil: 0914 320 521

PhDr. Zuzana Šariská
mobil: 0903 982 646

Mgr. Gabriela Kuchárová
mobil: 0902 095 817

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.

Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Spišské Podhradie

053 04 Spišské Podhradie, Mariánske nám. 1
Mobil: 0910 842 846

Mgr.Lucia Pekarčíková

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.

Sociálna prevencia a poradenstvo Charitas Levoča

054 01 Levoča, Nám. Majstra Pavla 58
Mobil: 0910 842 846

Mgr.Lucia Pekarčíková

Cieľové skupiny: jednotlivci i rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, osamelí rodičia, týrané ženy, matky v núdzi, obete domáceho násilia, zdravotne postihnuté osoby, seniori, mladí dospelí, osoby so závislosťou na alkohole a ich príbuzní, osoby bez prístrešia.