Caritas

+ STARŠIE ČLÁNKY

Fašiangy na ľudovú nôtu v Dome Charitas sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitule

Fašiangy na ľudovú nôtu v Dome Charitas sv. Jána Bosca na Spišskej Kapitule

Začalo to nenápadne príchodom detského folklórneho súboru Dreveník v stredu 15. 2. Deti si pripravili pravé fašiangové menu piesni, tanca a rečovačiek typických pre Podhradský kraj.

- SpKCH

 

Ako málo stačí ?

Ako málo stačí ?

Náš Dom Charitas Sv.Františka z Assisi Trstená poskytuje sociálne služby už 17 rokov pre starých, chorých, opustených a tých ktorí sú odkázaní na pomoc druhej osoby.

- SpKCH

 

Slávime rok zasvätený sv. Martinovi z Tours

Slávime rok zasvätený sv. Martinovi z Tours

Výnimočnou príležitosťou ako sa pridať k sláveniu Jubilejného roka sv. Martina z Tours, patróna Spišskej diecézy, bude púť do Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.

- SpKCH

 

Fašiangy u svätého Ondreja

Fašiangy u svätého Ondreja

Ani pekných „pár krížikov na chrbtoch“ klientov Denného stacionára sv. Ondreja v Hôrke nebolo dňa 22. februára 2017 prekážkou pre zorganizovanie fašiangového posedenia.

- SpKCH

+ SLUŽBY

…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným a umierajúcim…

sluzby-caritas

 

Pobytové


S L U Ž B Y

pobytove

 

Terénne


S L U Ž B Y

terenne

 

Ambulantné


S L U Ž B Y

ambulantne

 

Humanitárne


S L U Ž B Y

terenne

 

Pedagogické


S L U Ž B Y

pedagogicke

 

Lekáreň


S L U Ž B Y

lekaren

 

Predajne


S L U Ž B Y

predajna