Caritas

+ STARŠIE ČLÁNKY

Malá bojovníčka Jarka z detského domova v Spišskej Novej Vsi

Malá bojovníčka Jarka z detského domova v Spišskej Novej Vsi

Osud malej Jarky je priam neuveriteľný. Jarka je ochrnuté dievčatko, ktoré žije v domove sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi. Jej biologickí rodičia sa o ňu nevedeli postarať …

- SpKCH

 

Deti s ťažkým postihnutím v Dome sv. Jozefa

Deti s ťažkým postihnutím v Dome sv. Jozefa

Deti nám dokážu robiť radosť každý deň. No pohľad na detičky v detskom domove, v Dome sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi trhá srdce. Tieto detičky majú tažký osud, …

- SpKCH

 

Ples Slovenskej katolíckej charity

Ples Slovenskej katolíckej charity

Slovenská katolícka charita (SKCH) si v tomto roku pripomína 90 rokov svojej činnosti zameranej na pomoc núdznym na Slovensku ako aj v zahraničí. …

- SpKCH

 

Modlitbová reťaz

Modlitbová reťaz

V čase očakávania narodenia Pána, v advente, sa viac ako inokedy zamestnanci, dobrovoľníci, klienti SpKCH spájajú v tzv. „Modlitbovej reťazi“. …

- SpKCH

+ SLUŽBY

…slúžiť chudobným tohto sveta, postihnutým, chorým, ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným a umierajúcim…

sluzby-caritas

 

Pobytové


S L U Ž B Y

pobytove

 

Terénne


S L U Ž B Y

terenne

 

Ambulantné


S L U Ž B Y

ambulantne

 

Humanitárne


S L U Ž B Y

terenne

 

Pedagogické


S L U Ž B Y

pedagogicke

 

Lekáreň


S L U Ž B Y

lekaren

 

Predajne


S L U Ž B Y

predajna